NYT UNGAS FRAMTIDSRAPPORT

NYT Ungas framtidsrapport är Ung företagsamhet och ekonomi NYTs årliga ungdomsundersökning som kartlägger ungas attityder och förväntningar gentemot arbetslivet.

Temat år 2024 är sommarjobb och de ungas privata ekonomi

Intresset för sommarjobb bland unga har ökat, men vilken koppling har de ungas varierande upplevelser av sommarjobb med de förväntningar som de har på arbetslivet? År 2024 vill vi också ta reda på vilken levnadsstandard unga vill uppnå. I fråga om arbetslivet bekymrar sig unga mest över om de kommer att förtjäna tillräckligt mycket, så att de klarar sig.

Vårt syfte är att varje barn och ungdom blir inspirerad av arbetslivet, lär sig hantera sin ekonomi och vill fungera som en företagsam medlem av samhället.

Resultaten i NYT Ungas framtidsrapport 2023 visar att en tredjedel av unga är rädda att arbetslivet blir för tungt för dem. Genom att erbjuda positiva erfarenheter om arbetslivet kan vi stärka ungas självkänsla och på så sätt minska på den upplevda rädslan. Stärkande erfarenheter kan fås till exempel från de första sommarjobben, praoplatserna eller varför inte från NYT Företagsby-verksamheten, dit över 100 000 barn och unga deltar. En stor del av de unga väntar ivrigt på arbetslivet. Var och en av oss kan se till att de första arbetslivserfarenheterna blir bra.

Om du blev intresserad att bygga en bättre framtid för unga tillsammans med oss, så berättar vi gärna mer.”

Jenni Järvelä, verkställande direktör, Ung företagsamhet och ekonomi NYT

Se på inspelningen från publiceringstillfället 2023

Se på inspelningen från publiceringstillfället 2022

TAT Ungas framtidsrapport 2022 lanserades 25.5 på Miltton House.

TATs specialsakkunniga Lauri Vaara, framtidsforskare Otto Tähkäpää, direktör för HR och kommunikation Katri Viippola, ekonomi-influencer Ronja Roms, gymnasieelev Eelis Ojala samt Ekonomi och ungdom TATs direktör Liisa Tenhunen-Ruotsalainen diskuterade resultaten. Elina Niskanen fungerade som konferencier för tillfället.

Har du frågor?

Ta kontakt.

Lauri Vaara

Specialsakkunnig, lärarutbildning och forskning

lauri.vaara@nuortennyt.fi

044 0772 373

Jenni Järvelä

Jenni Järvelä

Verkställande direktör

jenni.jarvela@nuortennyt.fi

040 5567 156