INVESTERARSKOLA

Studera grunderna i placerande och aktiesparande

NYTs investerarskola är en ny kurs som pågår under hela andra stadiet. Under kursen lär man sig grunderna i placerande och aktiesparande på ett inspirerande sätt.

Investerarskolan är ursprungligen utvecklad av läraren i historia och samhällslära Timo Holmström. NYTs Investerarskola består av månadsvisa träffar, där man under ledning av den ansvariga läraren fördjupar sig i teman som berör placerande och hantering av den egna ekonomin. Eftersom kursen pågår under hela andra stadiet får studerande också pröva på att investera i praktiken. Vid sidan av träffarna gör studerande upp en egen sparplan, där man markerar månatliga inkomster, sparmål och passliga placeringsobjekt för besparingarna. Dessutom kan studerande dra nytta av de förmåner som NYT Investerarskolans samarbetspartner erbjuder.

Anmäl dig till Investerarskola

Före kursen startar

  • Anmäl dig att hålla kursen i din skola. På så sätt får du all information som du behöver för att dra kursen. Du kan anmäla dig på denna sida, scrolla lite neråt.
  • Det lönar sig att registrera kursen i skolans kursutbud, så att det blir lättare att marknadsföra kursen och studerande blir mer motiverade att välja kursen. Vi har skapat en färdig kursbeskrivning som du kan använda om du vill. (SL7, NYTs Investerarskola):Under kursen bekantar man sig med aktiesparande och grunderna i investeringar. Kursen pågår i 2,5 år och består av månatliga träffar där olika ekonomiska fenomen studeras med fokus investeringar. Praktiska ekonomiska övningar görs också. Under kursen besöker man också nationella evenemang och bekantar sig med olika företag.
  • Marknadsför kursen för dina studerande. Eftersom kursen pågår under hela andra stadiet (månatliga träffar under 2,5 år), så är kursen främst ämnad för första årskursens studerande. Du kan ladda ner det färdiga marknadsföringsmeddelandet vi skapat och skicka det i början av läsåret till alla första årets studerande och deras vårdnadshavare via Wilma.
  • Boka in ett klassrum och tidpunkt i schemat som lämpar sig för träffarna. Under första läsåret hålls totalt 9 träffar, en träff varje kalendermånad. Den första träffen ordnas i september. 
  • Skapa en egen grupp för NYTs Investerarskola i den digitala läromiljö er skola använder. 
  • Bekanta dig med materialet innan varje träff.  

Ett koncept som byggts kring NYTs Investerarskola är välgörenhetsaktieportföljen, som erbjuder möjligheten att pröva på investerande oberoende den egna förmögenheten. Det är frivilligt att ta i bruk välgörenhetsportföljen, den är inte en obligatorisk del av kursen.

Undervisningsmaterial

För varje lektion har vi skapat tydliga pedagogiska anvisningar. Läraren behöver alltså inte vara expert på att investera. En del av materialet är ämnad att läggas i den digitala plattform som skolan använder sig av, så att eleverna kan bekanta sig med dem mellan träffarna. Tanken är också att en del av uppgifterna lämnas in via den digitala plattformen. Det lönar sig alltså att skapa en klass i den digitala undervisningsmiljön skolan använder. I läroplanen för NYTs Investerarskola ingår besök till olika evenemang och företag. Undervisningsmaterialet innehåller färdiga övningar inför dessa besök.

Materialen hittas i NYTs inlärningsmiljö och du får användningsinformation efter din anmälan.

Behöver du ett färdigt marknadsföringsmeddelande för dina studerande?

Kopiera ett färdigt meddelande här

Välgörenhetsaktieportfölj

Skolan har möjlighet att skaffa ett sponsorföretag som bidrar med ett startkapital. Sponsorkapitalet investeras under två års tid, och efter det skänks den eventuella vinsten till välgörenhet, eleverna får välja ändamålet. Välgörenhetsportföljerna är offentliga vilket möjliggör att de kan jämföras med varandra. Det uppstår en lekfull tävling mellan skolorna där man tävlar om vems välgörenhetssumma blir störst. NYTs Investerarskola ordnar i slutet av kursen ett gemensamt evenemang där grupperna med bäst resultat premieras.

Hur fungerar välgörenhetsportföljen i praktiken?

Studerande får bekanta sig med inhemska företag i ledning av läraren och letar tillsammans en sponsor till välgörenhetsportföljen. Sponsorföretaget behöver inte vara börslistad. Företaget och skolan ingår ett avtal där företaget förbinder sig att bistå med kapitalet två år i taget och skänka den eventuella vinsten till välgörenhet. Värdeandelskontot som krävs för portföljen öppnas hos den tjänsteleverantören som önskas. Värdeandelskontot öppnas i företagets namn, vilket gör att kapitalet försvinner inte från företagets ägo. Ifall portföljen går på förlust, har företaget möjlighet att minska dessa förluster i beskattningen (mer info av skattebyrån). När det gäller välgörenhetsaktieportföljer ansvarar tjänsteleverantören enbart för servicen, och övervakar inte investeringarna.

Kursens ansvariga lärare har åtkomst till värdeandelskontot. Lärarna verkställer uppdragen enligt elevernas investeringsbeslut. Det finns anvisningar om hur välgörenhetsportföljen kan skapas och byggas upp.

Startkapitalet i välgörenhetsaktieportföljen rekommenderas vara mellan 5 000 € och 20 000 €, men den slutgiltiga summan är en överenskommelse mellan skolan och företaget. Alla skolor som anmäler sig till NYTs Investerarskola får anvisningar om hur välgörenhetsaktieportföljen tas i bruk, färdiga material som hjälp att kontakta sponsorföretag, exempelanvisningar hur portföljen byggs upp och anvisningar om hur investeringsbesluten görs i gruppen.

Lärare, anmäl dig till läsåret 2024–2025

Anmäl dig här

Samarbetspartner

Har du frågor om Investerarskolan?

Mari Hannola-Antikainen

Mari Hannola-Antikainen

Sakkunnig, ungas ekonomikunnande

mari.hannola-antikainen@nuortennyt.fi

050 4725 265

Kolla in våra andra tjänster för andra stadiet