FÖRETAGSHJÄLTE

Ett nytt inspirerande och aktiverande läromaterial för undervisning i företagsamhetsfostran för grundskolan.

Företagshjälte: Inspirerande äventyr i företagsamhet väntar!

Företagshjälte är Ung företagsamhet och ekonomi NYT-föreningens nya, fängslande och praktiska läromedel i företagsamhetsfostran som är utvecklat för åk 5 i grundskolan. ​Programmet kan användas i årskurs 4–6 i grundskolan efter lärarens bedömning.

Programmet Miniföretagarna ingår inte längre i NYTs servicestig efter 31.5.2024. Ett alldeles nytt program i företagsamhetsfostran som heter Företagshjälte kommer att erbjudas lågklasserna. Företagshjälte ger pedagoger verktyg att stärka elevernas företagsamma färdigheter på ett inspirerande sätt. Det tryckta materialet i Företagshjälte finns att tillgå på svenska i januari 2025, men kan beställas redan nu.

I den inspirerande och aktiverande lärandehelheten får barnen lära sig viktiga framtidsfärdigheter i sitt eget övningsföretag och testa sina färdigheter på ett försäljningsevenemang. Materialet för genomförande av programmet består av en tryckt övningsbok för eleven och en tryckt lärarhandledning.

Programmet stöder på ett inspirerande och motiverande sätt målen för mångsidig kompetens. Helheten kan genomföras som ett tillvalsämne, som ett mångvetenskapligt lärområde eller kombineras med innehållsmålen i olika läroämnen.

I Företagshjälte-läromaterial leder berättelsens huvudpersoner, Jamal och Paju, eleverna med sin medhjälpare att fundera över sina egna styrkor, komma på idéer och prova på företagsamhet. Välkommen till äventyret!

Beställ material

Yrityssankari hahmot

För vem För årskursen 5 i grundskolan. Efter lärarens bedömning i årskurs 4–6.
Längd Lärandehelhetens omfattning är 10–20 lektioner. 
Innehåll Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Beställ det nya Företagshjälte-materialet

Vi utvecklar för närvarande ett nytt program för företagsamhetsfostran för åk 4–6 i grundskolan. Material kan beställas på finska och svenska till alla kommuner som har ett avtal med NYT för läsåret 2024–2025. Kolla här om din kommun har ett avtal med NYT och beställ det nya materialet för din användning!

Beställ material

Leveranserna av material 

Leveranserna av tryckta läromedel på finska börjar måndagen den 9 september 2024

Leveranserna av läromedel på svenska börjar måndagen den 6 januari 2025.

Beställ material här

Mål för lärandet

 • Identifiera sina egna styrkor, utveckla idéer
 • Sätta upp mål, planera
 • Förstå arbetets och företagsamhetens betydelse och möjligheter, lära känna näringslivet i närområdet
 • Lära sig möta misslyckanden och besvikelser och vara uthållig (resiliens)
 • Lära sig om arbete i grupp, projektarbete och nätverksbygge
 • Öva sina sociala färdigheter, uttrycka sig själv och uppträda inför andra
 • Lära sig konsumentfärdigheter samt att planera och hantera sin egen ekonomi
 • Lära sig om hållbar utveckling och ansvar

Lektionernas teman

 1. Egna styrkor, entusiasm och inspiration, överblick över helheten
 2. Idéer och teambygge
 3. Kunder och planering
 4. Ekonomi och prissättning
 5. Logo och varumärke
 6. Försäljning och säljpitch
 7. Marknadsföring och reklam
 8. Arrangemang för försäljningsevenemanget
 9. Försäljningsevenemanget
 10. Vad lärde vi oss? Själv- och kamratutvärdering

Lektionernas struktur​

1 Lektionen inleds med ett samtal eller en aktiverande övning som kopplar lektionens tema till elevernas upplevelsevärld. Eleverna och läraren går tillsammans igenom lektionens mål.​
2 Gruppbildande, aktiverande uppgifter för hela gruppen. Teamarbete med övningsföretaget och planering av de nästa stegen i arbetet.​
3 Teamens verksamhet och resultat presenteras för kamrat-bedömning och respons. Resultaten och planerna utvecklas utifrån responsen.​
4 Lektionen avslutas med en samman-fattande uppgift där teamen utvärderar hur lektionens mål uppnåtts.​

Färdigt material tillgängligt för undervisning

Företagshjälte omfattar färdigt material för genomförande av programmet: 

 • En tryckt övningsbok för eleven 
 • En tryckt lärarhandledning

Genom Ung företagsamhet och ekonomi NYT får du även stöd och utbildning för genomförandet av programmet.

Mål för mångsidig kompetens

 • Eleverna arbetar heltäckande med målen för mångsidig kompetens i läroplanen.
 • Särskild tonvikt läggs på K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap.
 • Eleverna övar sig ingående också i de övriga delområdena inom mångsidig kompetens (K1–K7).

Läroämnesspecifika mål

 • Eleverna arbetar mångsidigt med olika läroämnesspecifika mål. Läromaterialet ger ett bra stöd för målen i bland annat följande läroämnen:
  • Modersmål och litteratur
  • Samhällslära
  • Främmande språk
  • Matematik
  • Omgivningslära
  • Färdighetsämnen
  • Elevhandledning 

Har du frågor? Ta kontakt!

Mari Rakkolainen

Mari Rakkolainen

Sakkunnig, ungas företagskunnande

mari.rakkolainen@nuortennyt.fi

040 7326 260

Kolla in våra andra tjänster för lågstadiet

Företagshjälte och mycket mer – använd vår servicestig i din undervisning!