PROJEKT

Ung företagsamhet och ekonomi NYT är med i nationella och internationella projekt som arbetar för att främja arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetsfärdigheter hos barn och unga.

PÅGÅENDE PROJEKT

Mångvetenskapligt forskningsprojekt
DigiConsumers – projekt som främjar ungas ekonomikunskaper i ett digitaliserat konsumtionssamhälle

DigiConsumers är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt, som söker lösningar för att förbättra ekonomikunskaper hos 13-25-åriga unga, med specialfokus på den digitala konsumtionsmiljön.

Det finns mycket forskning om ungas konsumtionsvanor och ekonomiskt beteende, men kunskapen är fragmenterad och allt är fortfarande inte framforskat gällande hur den digitala konsumtionsmiljön påverkar inlärningen av att bli en konsument. Projektet utförs mellan åren 2019 och 2025.

Finansiär är Rådet för strategisk forskning (RSF). I konsortiet som leds av Jyväskylä universitet ingår även Helsingfors universitet, Vasa universitet, Pellervon taloustutkimus PTT och Ung företagsamhet och ekonomi NYT.

Bekanta dig med projektet

Hitta de egna styrkorna genom företagsamhetsfostran

Think Human Foundation

Ung företagsamhet och ekonomi NYT deltar i det internationella Think Human Foundation. Övriga länder som deltar är Danmark, Norge, Lettland och Estland. Målet med projektet är att genom företagsamhetsfostran stärka självkännedom, självkänsla samt förståelse och identifikation av de egna styrkorna hos unga med stödbehov.

Projektet, som började i augusti 2022, pågår i två år. Målsättningen i Finland är att få så många studerande på andra stadiet att grunda ett eget NYT-företag och verka i programmet Ett år som företagare.

NYT hjälper läroinrättningar och lärare att ta i bruk material och ger möjlighet delta i lärarutbildningar. Efter varje år utvärderas projektets resultat genom självvärdering och enkäter. NYT samlar in respons av studerande och lärare.

 

Bekanta dig med projektet

Tidigare projekt

Kompetenscenter Kentauri

Samarbetsprojekt som stöder ungas möjligheter för sysselsättning

Tilläggsinformation:

Eija Seppänen

Sakkunnig, DigiConsumers

eija.seppanen@nuortennyt.fi

040 5083 645

Mari Laakso-Suutari

Mari Laakso-Suutari

Projektkoordinator, internationella projekt

mari.laakso-suutari@nuortennyt.fi

040 7498 552