PROJEKT

Ung företagsamhet och ekonomi NYT är med i nationella och internationella projekt som arbetar för att främja arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetsfärdigheter hos barn och unga.

Mångvetenskapligt forskningsprojekt
DigiConsumers – ungas ekonomikunskaper i ett digitaliserat konsumtionssamhälle

DigiConsumers är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt, som söker lösningar för att förbättra ekonomikunskaper hos 13-25-åriga unga, med specialfokus på den digitala konsumtionsmiljön.

Det finns mycket forskning om ungas konsumtionsvanor och ekonomiskt beteende, men kunskapen är fragmenterad och allt är fortfarande inte framforskat gällande hur den digitala konsumtionsmiljön påverkar inlärningen av att bli en konsument. Projektet utförs mellan åren 2019 och 2025.

Finansiär är Rådet för strategisk forskning (RSF). I konsortiet som leds av Jyväskylä universitet ingår även Helsingfors universitet, Vasa universitet, Pellervon taloustutkimus PTT och Ung företagsamhet och ekonomi NYT.

Bekanta dig med projektet

Tidigare projekt

Kompetenscenter Kentauri

Samarbetsprojekt som stöder ungas möjligheter för sysselsättning