HANKKEET

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on mukana kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa nuorten työelämä-, yrittäjyys- ja taloustaitojen vahvistamiseksi.

Monitieteellinen tutkimushanke

DigiConsumers – nuorten taloustaitojen edistäminen digitalisoituvassa kulutusyhteiskunnassa

DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä.

Nuorten kuluttamiseen ja taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon eri tieteenaloilla, mutta tieto on hajanaista eikä kuluttamisen digitalisoitumisen vaikutuksia kuluttajaksi oppimiseen tunneta vielä kunnolla. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2025.

Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Jyväskylän yliopiston johtamassa konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

Tutustu hankkeeseen

VESO-koulutukset

Taidolla tulevaisuuteen! -hanke

Taidolla tulevaisuuteen! -hankkeen tavoitteena on päivittää sekä vahvistaa opettajien yrittäjyyskasvatusosaamista siten, että he tiedostavat yrittäjyyskasvatuksen ja opetussuunnitelman yhteyden sekä motivoituvat hyödyntämään yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja sekä pedagogiikkaa monipuolisesti osana omaa opetustyötään.

Kaksivuotinen Taidolla tulevaisuuteen! -hanke toteutetaan kahden keskeisen yrittäjyyskasvatuksen toimijan yhteistyönä (Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ja Suomen Yrittäjät), jotta varmistetaan työtapojen ja oppimateriaalien monipuolisuus ja opettajille valinnan mahdollisuus.

Hankkeen aikana luodaan VESO-koulutuksen konsepti, joka toimii eri kokoisten kuntien yrittäjyyskasvatuksen VESO-koulutusten mallina. Konsepti kehitetään yhdessä kumppanikuntien ja -koulujen kanssa, heidän tarpeensa ja toiveensa huomioiden, asiakaslähtöisesti.

Tutustu hankkeeseen ja VESO-koulutuksiin

Lisätietoja:

Eija Seppänen

Asiantuntija, DigiConsumers

eija.seppanen@nuortennyt.fi

040 5083 645

Mari Laakso-Suutari

Mari Laakso-Suutari

Projektikoordinaattori, kansainväliset hankkeet

mari.laakso-suutari@nuortennyt.fi

040 7498 552