HANKKEET

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on mukana kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa nuorten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen vahvistamiseksi.

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Monitieteellinen tutkimushanke
DigiConsumers – nuorten taloustaitojen edistäminen digitalisoituvassa kulutusyhteiskunnassa

DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä.

Nuorten kuluttamiseen ja taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon eri tieteenaloilla, mutta tieto on hajanaista eikä kuluttamisen digitalisoitumisen vaikutuksia kuluttajaksi oppimiseen tunneta vielä kunnolla. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2025.

Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Jyväskylän yliopiston johtamassa konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

Tutustu hankkeeseen

Omia vahvuuksia yrittäjyyskasvatuksen avulla

Think Human Foundation

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT osallistuu suomalaisena toimijana kansainväliseen Think Human Foundation -hankkeeseen, jossa mukana ovat myös Tanska, Norja, Latvia ja Viro. Hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatuksen keinoin erityisen tuen piirissä olevien opiskelijoiden itsetuntemusta, omien vahvuuksien löytämistä, niiden hyödyntämistä ja itsetunnon kehitystä.

Elokuussa 2022 alkanut hanke on kaksivuotinen. Suomesta pyritään saamaan kumpanakin vuonna mukaan mahdollisimman monta toisen asteen oppilaitoksen opiskelijaa perustamaan kouluissaan NYT-yrityksiä ja toimimaan yrittäjinä Vuosi yrittäjänä -ohjelman puitteissa.

NYT auttaa oppilaitoksia ja opettajia materiaalien, opettajankoulutuksien ja muun tarpeen mukaan. Kummankin vuoden jälkeen hankkeen tuloksia mitataan osallistujien itsearvioinnilla ja kyselyllä. Myös NYT kerää palautetta opiskelijoilta ja opettajilta.

Tutustu hankkeeseen

Tavoitteena nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa

Osaamiskeskus Kentauri

Kentauri on nuorisoalan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Osaamiskeskuksen painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus.

Kentauri kehittää ja edistää nuorisoalan ja järjestöjen osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on mukana Osaamiskeskus Kentauri-hankkeessa. Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Kentauri toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Opintokeskus Sivis, Suomen Partiolaiset sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

Lue lisää Kentaurista

Menneet hankkeet

Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus

Lisätietoja:

Eija Seppänen

Asiantuntija, DigiConsumers

eija.seppanen@nuortennyt.fi

040 5083 645

Mari Laakso-Suutari

Mari Laakso-Suutari

Projektikoordinaattori, kansainväliset hankkeet

mari.laakso-suutari@nuortennyt.fi

040 7498 552

Essi Lehtovaara

Essi Lehtovaara

Asiantuntija, Duunikoutsi

essi.lehtovaara@nuortennyt.fi

040 7411 860