YRITYSSANKARI

Uusi, innostava ja toiminnallinen yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaali alakouluun.

Yrityssankari: Innostava seikkailu yrittäjyyteen odottaa!

Yrityssankari on NYTin uusi, kiehtova ja käytännönläheinen yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaali, joka on suunniteltu alakoulun 5. luokalle. Opettajan harkinnan mukaan materiaalia voi hyödyntää peruskoulun vuosiluokilla 4–6.

Pikkuyrittäjät-ohjelma poistuu NYTin palvelupolulta toukokuussa 2024. Esiin astuu Yrityssankari, joka tarjoaa uuden ja innostavan vaihtoehdon yrittäjyyskasvatukseen alakoulussa.  

Yrityssankari on toiminnallinen oppimiskokonaisuus, joka antaa lapsille mahdollisuuden oppia tärkeitä tulevaisuuden taitoja oman harjoitusyrityksensä kautta sekä kokeilla taitojaan myyntitapahtumassa. Kokonaisuus tarjoaa valmiit materiaalit ohjelman toteuttamiseen, sisältäen painetut tehtäväkirjat oppilaille ja opettajan oppaan.

Oppimateriaali tukee innostavalla tavalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Kokonaisuus voidaan toteuttaa valinnaisena oppiaineena, monialaisena oppimiskokonaisuutena tai yhdistettynä eri oppiaineiden sisältötavoitteisiin.

Yrityssankari-oppimateriaalissa tarinan päähenkilöt Jamal ja Paju johdattelevat oppilaat apurinsa kanssa pohtimaan omia vahvuuksiaan, ideoimaan ja kokeilemaan yrittäjyyttä. Tervetuloa mukaan seikkailuun!

Tilaa uusi materiaali

Ilmoittaudu Yrityssankarin käyttöönottokoulutukseen 29.8.

Kenelle Alakoulun 5. luokalle. Opettajan harkinnan mukaan vuosiluokille 4–6.
Kesto Oppimiskokonaisuuden laajuus on 10–20 oppituntia.
Sisältö Painettu oppimateriaali ja tukea kokonaisuuden toteuttamiseen.

Tilaa uusi Yrityssankari-oppimateriaali

Kehitämme parhaillaan uutta, mukaansatempaavaa yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalia alakouluun. Tarkista tästä, onko kunnallasi sopimus NYTin kanssa ja tilaa uusi materiaali käyttöösi! 

Tilaa materiaali

Materiaalin toimitus​

Painettujen suomenkielisten oppimateriaalien toimitukset alkavat maanantaina 9.9.2024.

Palvelun ruotsinkielisten oppimateriaalien toimitukset alkavat maanantaina 6.1.2025.

Tilaa materiaali tästä

Oppimistavoitteet

 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja ideointi
 • Tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu
 • Työn ja yritteliäisyyden merkitys ja mahdollisuudet, lähialueen elinkeinoelämään tutustuminen
 • Epäonnistumisten ja pettymysten kohtaaminen ja sisukkuus (resilienssi)
 • Ryhmätoiminta, projektityöskentely ja verkostoituminen
 • Sosiaaliset taidot, itseilmaisu ja esiintyminen 
 • Kuluttajataidot sekä oman talouden suunnittelu ja hallinta
 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Oppituntien teemat

 1. Omat vahvuudet, innostuminen ja kokonaisuuteen tutustuminen
 2. Ideat ja tiimien rakentaminen 
 3. Asiakkaat ja suunnittelu
 4. Raha-asiat ja hinnoittelu
 5. Logo ja brändi
 6. Myynti ja myyntipuhe
 7. Markkinointi ja mainostaminen
 8. Myyntitapahtuman järjestelyt
 9. Myyntitapahtuma
 10. Mitä opimme? Itse- ja vertaisarviointi

Oppituntien rakenne

1 Oppitunnin alussa keskustelu- tai toiminnallinen osuus, jossa sidotaan oppitunnin aihe oppijoiden omaan kokemusmaailmaan. Oppitunnin tavoitteiden yhteinen läpikäynti.
2 Ryhmäyttäviä toiminnallisia tehtäviä koko ryhmälle, tiimityöskentelyä harjoitusyrityksen parissa ja työskentelyn etenemisen suunnittelua.
3 Tiimien toiminnan ja tuotosten esittelyä, vertaisarviointia ja palautetta. Tuotosten ja suunnitelmien hiomista palautteiden pohjalta.
4 Oppitunnin päätteeksi koontitehtävä, jossa tiimeittäin arvioidaan tavoitteiden saavuttamista.

Painetut materiaalit käyttöön opetuksessasi

Yrityssankari-oppimiskokonaisuus sisältää valmiit materiaalit yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen alakoulussa:

 • Painettu tehtäväkirja oppilaille 
 • Painettu opettajan opas

Nuorten NYTin kautta saat myös tukea ja koulutusta oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen.

Laaja-alaiset osaamisen tavoitteet​

 • Yrityssankarit harjoittelevat hyvin kattavasti opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.
 • Laaja-alaisista tavoitteista L6 Työelämään ja yrittäjyyteen harjaannuttavat taidot ovat keskiössä.
 • Myös muita laaja-alaisen osaamisen osa-alueita (L1–L7) harjoitellaan monipuolisesti.

Oppiainekohtaiset tavoitteet​

 • Yrityssankarit oppivat kattavasti eri oppiainekohtaisia tavoitteita. Oppimateriaali tukee hyvin esimerkiksi seuraavien oppiaineiden tavoitteita:
  • Äidinkieli ja kirjallisuus
  • Yhteiskuntaoppi
  • Vieraat kielet
  • Matematiikka
  • Ympäristöoppi
  • Taitoaineet
  • Oppilaanohjaus

Osallistu koulutuksiimme

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä!

Mari Rakkolainen

Mari Rakkolainen

Asiantuntija, nuorten yrittäjyysosaaminen

mari.rakkolainen@nuortennyt.fi

040 7326 260

Tutustu muihin alakoulun palveluihimme

Yrityssankari ja paljon muuta – ota palvelumme käyttöön opetuksessasi!