KONTAKTUPPGIFTER

 

Post- och besöksadress

Ung företagsamhet och ekonomi NYT
Södra Kajen 10
00130 Helsingfors

Kundtjänst

info@nuortennyt.fi 

tel. 044 7287 837 (mån–fre kl. 8–16)

Faktureringsadress

Mer information

 

Företagsbyarnas kontaktinformation

Företagsbyarnas kontaktinformation

Personalens kontaktuppgifter

Personalens kontaktuppgifter är förnamn.efternamn@nuortennyt.fi

Beställ vårt nyhetsbrev