ORGANISATION

Ung företagsamhet och ekonomi NYT erbjuder tjänster som stöder arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetsfärdigheter för skolor, läroinrättningar och kommuner. Föreningen NYT grundades 1.6.2023, då Ung Företagsamhet rf och Ekonomi och ungdom TAT slog samman sina verksamheter.

Ung företagsamhet rf & Ekonomi och ungdom TAT rf har sammanslagits – Vi är NYT

Ett aktivt och välfungerande samhälle föds när alla tas med i ett tidigt skede.  Förståelse av arbetslivet, ekonomin och företagande har en central roll.

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT Lauttasaaren nuoret

Vi arbetar för de ungas framtid

Föreningen Ung företagsamhet och ekonomi NYT erbjuder läromaterial och program som främjar arbetslivs- och ekonomikunskap och stödjer företagsamhetsfostran. Vår servicestig erbjuder lärandehelheter för alla undervisningsstadier.


Vårt mål är att varje barn och ungdom för möjligheten att lära sig viktiga framtidsfärdigheter. Tillsammans säkerställer vi att barn och ungdomar får färdigheter för en föränderlig arbetsmarknad och mod att bli entusiastiska inför framtiden!

Tillsammans med vår omfattande och internationella partnernätverk bygger vi broar mellan barn, unga och ett fungerande arbetsliv. Vår verksamhet finansieras av kommuner, organisationer, ministerier, fonder och privatpersoner.

NYT har 70 medarbetare och nästan 200 visstidsanställda

Varje barn och ungdom har rätten att lära sig om arbetsliv, företagsamhet och ekonomi!

Vår vision

Vårt mål är att bygga broar mellan barn, unga och arbetslivet. Vi ser till att samhället har utrymme för inlärning och möjligheter att försöka.

Forum för företagsamhetsfostran

Ung företagsamhet och ekonomi NYT är med i Forum för företagsamhetsfostran, som är ett nätverk för organisationer som förespråkar företagsamhetsfostran. Forumet har fastställt mål för regeringsperioden 2023-2027.

Läs mer om planerna för regeringsperioden (på finska)

Historia

Ung företagsamhet och ekonomi NYT grundades 1.6.2023, då Ung Företagsamhet rf och Ekonomi och ungdom TAT sammanslog sina verksamheter.

Ung Företagsamhet rf

Ekonomi och ungdom TAT