Vi är Ung företagsamhet och ekonomi NYT

 

Föreningen NYT grundades 1.6.2023, då Ung Företagsamhet rf och Ekonomi och ungdom TAT slog samman sina verksamheter. Vårt mål är att alla barn och unga skall ges möjlighet att träna färdigheter inför ett föränderligt arbetsliv och att hantera sin vardag i framtidenKärnan i allt lärande är att öva och träna.

Vi inspirerar barn och unga att hitta sina styrkor

Vi erbjuder stöd och material för pedagogernas vardag och har valt att presentera det som en stig som följer lärstigen. Arbetslivs- och ekonomifärdigheter och företagsamhetsfostran står i fokus i vår verksamhet. Vi verkar för ett jämlikt och hållbart samhälle där unga känner sig delaktiga och där de vågar förverkliga sina drömmar.

Kommande utbildningar och evenemang

För skolor och kommuner

Våra program erbjuds för alla skolstadier

Vi erbjuder en heltäckande servicestig för kommuner och proffs inom undervisningssektorn. Servicestigen erbjuder innehåll och undervisningsmaterial för varje stadie – för precis alla barn och unga.

Bekanta dig med våra tjänster

För lärare

Delta i utbildningar och evenemang

Vi erbjuder utbildningar och evenemang som stöder undervisningen av ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetsfärdigheter. Alla våra evenemang är kostnadsfria.

Se våra utbildningar och evenemang

För unga

Bli en ambassadör och inspirera andra unga!

Hej du som deltagit i programmet Ett år som företagare!

Nu kan du få möjligheten att göra skolbesök, berätta om din företagarresa och tjäna pengar på samma gång.

Bekanta dig med verksamheten

Vår verksamhet och våra material når årligen 200 000 barn och unga.
Våra tjänster är i bruk i 265 kommuner
Av alla sjätte- och niondeklassare deltar 85 % i Företagsby-verksamheten

Våra samarbetspartner

Bli samarbetspartner?

NYT erbjuder ett inspirerande sätt för företag att förverkliga sitt samhällsansvar och skapa en positiv arbetsgivarbild. Som samarbetspartner erbjuder ni barn och unga en möjlighet att bekanta sig med er bransch och ni gör er verksamhet känd på ett ansvarsfullt sätt. Det bästa är att partnerskapet är lätt, roligt och meningsfullt på riktigt!

För företag