Våga inspireras av framtiden

Ung företagsamhet och ekonomi NYT är en ideell och nationellt verksam organisation. Vi erbjuder verksamhetsbaserat och upplevelserikt läromaterial till skolor och läroanstalter. Vårt mål är att varje barn och ungdom får mod att bli entusiastiska inför framtiden, får färdigheter för en föränderlig arbetsmarknad och lär sig hantera sitt eget vardagsliv. För lärare erbjuder vi fortbildning samt verktyg för undervisning i ekonomikunskaper, företagsamhet och arbetslivsfärdigheter.

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet under sommaren enligt följande:

Juli: stängt

Från och med 1.8: tis-tor kl. 8.00–16.00

Kontaktinformation

Kommande utbildningar och evenemang

Ti 20.08.2024 kl. 15.00–16.30 | Koulutus

Lärarcafé: Ett år som företagare (Teams)

Bekanta dig

To 29.08.2024 kl. 15.00–16.00 | Utbildning

NYT Investerarskolan: Infotillfälle för lärare

Bekanta dig

To 05.09.2024 – Fre 13.09.2024 kl. hela dagen | Evenemang

Företagarens idéverkstad på Företagardagen (uppgift)

Bekanta dig

Vårt internationella nätverk, JA Worldwide, har nominerats till Nobels fredspris 2024

Det här är redan tredje gången under de senaste tre åren.

I 105 år har Junior Achievement (JA)-nätverket (där Ung företagsamhet och ekonomi NYT ingår) främjat barns och ungas företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomikunskaper! Nätverket, som nu verkar i över 100 länder, har också arbetat på områden med politisk instabilitet, våld och krig, och har hjälpt unga att utveckla entreprenörs- och ekonomikunskaper.

Läs mer

Vi inspirerar barn och unga att hitta sina styrkor

Vi erbjuder lärare läromaterial och utbildning som stöder undervisningen av kompetenser som barn och unga behöver i framtiden. Materialet ingår i färdigt utarbetade helheter som är förenliga med läroplanen.

För skolor och kommuner

Våra program erbjuds för alla skolstadier

Vi erbjuder en heltäckande servicestig för kommuner och proffs inom undervisningssektorn. Servicestigen erbjuder innehåll och undervisningsmaterial för varje stadie – för precis alla barn och unga.

Bekanta dig med våra tjänster

Ambassadörverksamhet

Bjud in NYT-ambassadören för att inspirera studerandena i din skola!

Fyll i formuläret nedan och fråga om möjligheten till ett ambassadörsbesök.

Bjud in en ambassadör på besök

För lärare

Delta i utbildningar och evenemang

Vi erbjuder utbildningar och evenemang som stöder undervisningen av ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetsfärdigheter. Alla våra evenemang är kostnadsfria.

Se våra utbildningar och evenemang

Vår verksamhet och våra material når årligen 200 000 barn och unga
Våra tjänster är i bruk i 267 kommuner
Av alla sjätte- och niondeklassare deltar 90 % i Företagsby-verksamheten

Våra samarbetspartner

Bli samarbetspartner?

NYT erbjuder ett inspirerande sätt för företag att förverkliga sitt samhällsansvar och skapa en positiv arbetsgivarbild. Som samarbetspartner erbjuder ni barn och unga en möjlighet att bekanta sig med er bransch och ni gör er verksamhet känd på ett ansvarsfullt sätt. Det bästa är att partnerskapet är lätt, roligt och meningsfullt på riktigt!

För företag