Vi är Ung företagsamhet och ekonomi NYT

Föreningen NYT grundades 1.6.2023, då Ung Företagsamhet rf (UF) och Ekonomi och ungdom TAT slog samman sina verksamheter. Vårt mål är att alla barn och unga skall ges möjlighet att träna färdigheter inför ett föränderligt arbetsliv och att hantera sin vardag i framtidenKärnan i allt lärande är att öva och träna.

Våga vara företagsam-evenemangen är tillbaka!

Våga vara företagsam är Finlands största företagsamhets-evenemanget och -tävlingen för unga. Evenemangshelheten börjar i februari 2024 med regionala evenemang runt om i Finland och kulminerar med finalen som ordnas i april 2024 i Helsingfors. Våga vara företagsam-evenemangshelheten är avsedd för deltagare i programmet Ett år som företagare i högstadiet, andra stadiet och högskolenivå.

Läs mer om Våga vara företagsam-evenemangen

Vi inspirerar barn och unga att hitta sina styrkor

Vi erbjuder lärare läromaterial och utbildning som stöder undervisningen av kompetenser som barn och unga behöver i framtiden. Materialet ingår i färdigt utarbetade helheter som är förenliga med läroplanen.

Kommande utbildningar och evenemang

Ons 21.02.2024 klo 11.00-16.30 | Evenemang

Våga vara företagsam – Vasa

Bekanta dig

To 29.02.2024 klo 11.00-15.00 | Evenemang

Våga vara företagsam – Reso

Bekanta dig

Ons 06.03.2024 klo klo 10.00-14.00 | Evenemang

Våga vara företagsam – Vanda

Bekanta dig
För skolor och kommuner

Våra program erbjuds för alla skolstadier

Vi erbjuder en heltäckande servicestig för kommuner och proffs inom undervisningssektorn. Servicestigen erbjuder innehåll och undervisningsmaterial för varje stadie – för precis alla barn och unga.

Bekanta dig med våra tjänster

För lärare

Delta i utbildningar och evenemang

Vi erbjuder utbildningar och evenemang som stöder undervisningen av ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetsfärdigheter. Alla våra evenemang är kostnadsfria.

Se våra utbildningar och evenemang

För unga

Bli en ambassadör och inspirera andra unga!

Hej du som deltagit i programmet Ett år som företagare!

Nu kan du få möjligheten att göra skolbesök, berätta om din företagarresa och tjäna pengar på samma gång.

Bekanta dig med verksamheten

Vår verksamhet och våra material når årligen 200 000 barn och unga.
Våra tjänster är i bruk i 266 kommuner
Av alla sjätte- och niondeklassare deltar 85 % i Företagsby-verksamheten

Våra samarbetspartner

Bli samarbetspartner?

NYT erbjuder ett inspirerande sätt för företag att förverkliga sitt samhällsansvar och skapa en positiv arbetsgivarbild. Som samarbetspartner erbjuder ni barn och unga en möjlighet att bekanta sig med er bransch och ni gör er verksamhet känd på ett ansvarsfullt sätt. Det bästa är att partnerskapet är lätt, roligt och meningsfullt på riktigt!

För företag