Våga inspireras av framtiden

Ung företagsamhet och ekonomi NYT är en ideell och nationellt verksam organisation. Vi erbjuder verksamhetsbaserat och upplevelserikt läromaterial till skolor och läroanstalter. Vårt mål är att varje barn och ungdom får mod att bli entusiastiska inför framtiden, får färdigheter för en föränderlig arbetsmarknad och lär sig hantera sitt eget vardagsliv. För lärare erbjuder vi fortbildning samt verktyg för undervisning i ekonomikunskaper, företagsamhet och arbetslivsfärdigheter.

Våga vara företagsam-evenemangen är här igen!

Våga vara företagsam är Finlands största företagsamhets-evenemanget och -tävlingen för unga. Evenemangshelheten börjar i februari 2024 med regionala evenemang runt om i Finland och kulminerar med finalen som ordnas i april 2024 i Helsingfors. Våga vara företagsam-evenemangshelheten är avsedd för deltagare i programmet Ett år som företagare i högstadiet, andra stadiet och högskolenivå.

Läs mer om Våga vara företagsam-evenemangen

Kommande utbildningar och evenemang

Ons 24.04.2024 kl. 13.00–17.00 | Tapahtuma

Miniföretagarna-finalen 2024

Bekanta dig

Vårt internationella nätverk, JA Worldwide, har nominerats till Nobels fredspris 2024

Det här är redan tredje gången under de senaste tre åren.

I 105 år har Junior Achievement (JA)-nätverket (där Ung företagsamhet och ekonomi NYT ingår) främjat barns och ungas företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomikunskaper! Nätverket, som nu verkar i över 100 länder, har också arbetat på områden med politisk instabilitet, våld och krig, och har hjälpt unga att utveckla entreprenörs- och ekonomikunskaper.

Läs mer

Vi inspirerar barn och unga att hitta sina styrkor

Vi erbjuder lärare läromaterial och utbildning som stöder undervisningen av kompetenser som barn och unga behöver i framtiden. Materialet ingår i färdigt utarbetade helheter som är förenliga med läroplanen.

För skolor och kommuner

Våra program erbjuds för alla skolstadier

Vi erbjuder en heltäckande servicestig för kommuner och proffs inom undervisningssektorn. Servicestigen erbjuder innehåll och undervisningsmaterial för varje stadie – för precis alla barn och unga.

Bekanta dig med våra tjänster

För lärare

Delta i utbildningar och evenemang

Vi erbjuder utbildningar och evenemang som stöder undervisningen av ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetsfärdigheter. Alla våra evenemang är kostnadsfria.

Se våra utbildningar och evenemang

För unga

Bli en NYT-ambassadör och inspirera andra unga!

Hej du som deltagit i programmet Ett år som företagare!

Nu kan du få möjligheten att göra skolbesök, berätta om din företagarresa och tjäna pengar på samma gång.

Bekanta dig med verksamheten

Beställ en ambassadör på skolbesök

Vår verksamhet och våra material når årligen 200 000 barn och unga.
Våra tjänster är i bruk i 267 kommuner
Av alla sjätte- och niondeklassare deltar 85 % i Företagsby-verksamheten

Våra samarbetspartner

Bli samarbetspartner?

NYT erbjuder ett inspirerande sätt för företag att förverkliga sitt samhällsansvar och skapa en positiv arbetsgivarbild. Som samarbetspartner erbjuder ni barn och unga en möjlighet att bekanta sig med er bransch och ni gör er verksamhet känd på ett ansvarsfullt sätt. Det bästa är att partnerskapet är lätt, roligt och meningsfullt på riktigt!

För företag