FÖRENINGENS STYRELSE

Ung företagsamhet och ekonomi NYT:s styrelse består av kända påverkare inom arbets- och affärslivet.

Ung företagsamhet och ekonomi NYT:s styrelse består av kända påverkare inom arbets- och affärslivet.

Föreningens styrelse består av följande personer:

 • Ordförande i styrelsen: Petri Lempiäinen, RP Cap Oy
 • Vice ordförande: Christina Dahlblom, arbetslivsprofessor, företagare
 • Kari Jussi Aho, Aho Group Oy
 • Jouni Hakala, TT-säätiö
 • Marianna Heikinheimo, Ark-byroo Oy
 • Katri Viippola, Suomalaisen Työn Liitto
 • Mika Aalto, Kemianteollisuus
 • Sirkku Soini, Me-säätiö
 • Mika Aho, Elo
 • Mikko Jaatinen, NYT-alumn, företagare
 • Jussi Karhunen, Finanssiala ry

Våra samarbetspartner