FORSKNING

Bekanta dig med intressant forskning och rapporter som gjorts av våra undervisningstjänster.

NYT Ungas Framtidsrapport

Vad förväntar sig unga av arbetslivet? En hur stor andel unga tänker söka sommarjobb? Vilka branscher lockar? Är unga intresserade av företagande?
NYT Ungas framtidsrapport erbjuder intressant information om tusentals ungas förväntningar inför och attityder gentemot arbetslivet. Undersökningen görs årligen.

Bekanta dig med Framtidsrapporterna från tidigare år nedan.

Bekanta dig med resultaten från Ungas framtidsrapport
Forskning om våra tjänster

Lärandehelheterna som NYT erbjuder har planerats av pedagogiska experter och helheternas effekt forskas kontinuerligt. Nedan kan du bekanta dig med forskning som gjorts av våra lärandehelheter och material.

Forskning om Företagsbyn

Forskning om Ett år som företagare och Miniföretagarna