FÖRETAGSBYN

Företagsbyn är en inhemsk och inspirerande lärandehelhet som har fått pris för världens bästa utbildningsinnovation. Vi erbjuder sjätte- och niondeklassare positiva erfarenheter om ekonomi, arbetslivet och företagsamhet.

Yrityskylän lapset työskentelee i-padeilla

Bekanta dig med Företagsbyn

NYT Företagsbyn består av lärarutbildning, Företagsby-lektioner samt en upplevelserik skoldag i Företagsbyn. Det bästa är att verksamheten baserar sig på grundskolans läroplan och har enligt studier stor effekt. NYTs Företagsby-verksamhet når ca 85 % av alla Finlands sjätte- och niondeklassare.

Alla sjätte- och niondeklassare vars hemkommuner har ett avtal med Företagsbyn får delta i verksamheten. Anmälningen för lärare sker i lärarnas egna Lärarportal.

Länk till Lärarportalen

Företagsbyn för lågklasserna

Lärandemiljön är skolelevernas egna samhälle, en miniatyrstad, där eleven arbetar med sitt yrke och får lön för sitt jobb. Dessutom är eleven samtidigt en konsument och medborgare i det finländska samhället.

Läs mer

Företagsbyn för högklasserna

Företagsbyn för högstadiet är en upplevelserik spelarena, där niondeklassare tävlar i att leda företag på den internationella marknaden. Eleverna tävlar mot varandra genom att bilda ledningsgrupper där alla har eget ansvarsområde. Under spelet får ledningsgrupperna tillverka och sälja sina produkter för kunder och leda sitt företag under fyra kvartal.

Läs mer

Anmälningen till Företagsbyn öppnar 6.5.

Skolornas anmälan till Företagsbyn för det kommande läsåret öppnar på måndag 6.5. Du har fått eller kommer strax att få skilda instruktioner från rektorn. Anmälan till Företagsby-dagen för åk 6 eller Företagsby-spelet för åk 9 sker i lärarnas Lärarportal. 

Läromaterialet i Företagsbyn för högklasserna förnyas – kom ihåg att anmäla dig till lärarutbildningen!

Frågor om Företagsbyn?

Jag ansvarar för den nationella Företagsby-verksamheten. Var modigt i kontakt vid frågor!

Kaisa Koistinen

Kaisa Koistinen

Direktör, Företagsbyn

kaisa.koistinen@nuortennyt.fi

050 5303 969