/ Nyheter

Företagsbyn för Lågstadiet förnyas nästa höst – elevens yrkesroll förstärks redan i skolan

Företagsbyn för Lågstadiet får en ny lärobok till hösten 2023. Den nya läroboken tar med ny motivation redan till Företagsbylektionerna som hålls i skolan. Nu får eleverna arbeta i sitt yrke tillsammans med sitt team redan i skolan.

Med den nya läroboken och applikationen svarar vi på respons som vi fått både av eleverna och lärarna. Elevens upplevelse av sin yrkesroll är den mest betydelsefulla och lärorika delen i Företagsbyn. Därför får eleverna skapa sin yrkesroll redan i skolan – först som arbetssökande och sedan som arbetstagare. Eleverna förtjänar alltså lön redan under lektionerna, berättar Saana Korkiala, vår expert som ansvarar för förnyelsen.

Företagsby-applikationen stöder inlärningen och ökar på spelifieringen

Läraren kan också ta i bruk den webbaserade applikationen som stöd för undervisningen. Applikationen är enkel att använda och tillför spelifierade element till lektionerna och motiverar eleverna att bekanta sig med temaområden i Företagsbyn. I applikationen hittar man till exempel extramaterial, alternativa uppgifter och arbetsannonserna. I lärarguiden samlas tips på hur materialet kan användas för att levandegöra ämnen som behandlar ekonomi, arbetsliv och företagande. Lärarguiden fungerar också precis som förr som lärarens stöd inför Företagsby-undervisningen.

Det nya materialet tas i bruk under hösten 2023

Under hösten 2022 testade det nya materialet i Norra Österbotten och under våren testas applikationen i klassrummen. Det nya materialet tas i bruk nationellt under hösten 2023. Lärarna får fortbildning och skolorna får bekanta sig med det nya materialet på förhand. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar skapandet av det nya inlärningsmaterialet.

Saana Korkiala

Saana Korkiala

Sakkunnig, Företagsbyn

saana.korkiala@nuortennyt.fi

050 3009 489