VÅRT SAMHÄLLE

Programmet uppmuntrar barnen att bekanta sig med hur näromgivningen fungerar och med olika yrken, beslutsfattandet och ekonomins kretslopp.

Lär känna det omgivande samhället – lär genom att göra

Samhällslära på ett aktiverande sätt: I programmet Vårt samhälle får eleverna bekanta sig med vardagen i det omgivande samhället på ett inspirerande sätt!

Programmet uppmuntrar barnen att bekanta sig med hur näromgivningen fungerar och med olika yrken, beslutsfattandet och ekonomins kretslopp. De lär sig genom att göra själva. Under programmet sporras barnen att samverka med andra elever och aktörer utanför skolan.

Programmet lämpar sig utmärkt för bland annat lektioner i samhällskunskap, matematik och bildkonst.

Beställ materialet
För vem Lågklasserna åk 4–6
Längd Rekommenderad längd 10–20 lektioner. Möjligt att genomföra som ett projektarbete.
Innehåll Färdigt undervisningsmaterial och lärarmaterial

Programmets mål

Inlärningsmål

Programmet Vårt samhälle stödjer utvecklingen av barnens regionala identitet, initiativförmåga och gruppfärdigheter.

Programmet lär ut principerna för hur vi kan verka i samhället och ger lärandets och upptäcktens glädje – lära genom att göra. Dessutom uppmuntrar programmet barnen att tillämpa det som behandlats i programmet också på fritiden.

Kompetensmål

 • Samhället
  Studeranden bekantar sig med sin egen närmiljö, dess aktörer och beslutsfattandet.

 • Yrken
  Studeranden förstår vilken betydelse olika yrken har för samhällets funktion.

 • Pengar
  Studeranden lär sig grunderna i det ekonomiska kretsloppet och hanteringen av sin egen ekonomi.

Programmets teman

En helhet med sex teman

Temana kan genomföras i kombination med olika läroämnen. Varje tema innehåller IKT-tips, extrauppgifter och viktiga uppgifter om temanas innehåll.

 • En upptäcktsfärd i närmiljön
  Eleverna bekantar sig med det omgivande samhället genom att undersöka närmiljön.

 • Fart på planerarna
  Eleverna planerar en idé för en tom affärslokal och övar sig att fatta beslut genom omröstning.

 • Vi bygger en ministad
  Eleverna bygger en egen stad visuellt.

 • Olika yrken
  Eleverna bekantar sig med yrken, löner och skatter genom att själva söka information.

 • Kodaren beordrar
  Eleverna övar sig i framtidens arbetslivsfärdigheter genom att programmera tillsammans.

 • Så här kretsar pengar
  Eleverna upptäcker pengarnas kretslopp och användningen av pengar med hjälp av narrativa metoder.

Innehåll

Det här får du när du beställer programmet Vårt samhälle

När du beställer programmet får du färdiga material för genomförandet av programmet. Programmets materialpaket innehåller bland annat lärarens guide, elevens arbetshäfte och temaspecifika material.

Den praktiska guiden för läraren är ett färdigt läromaterialpaket som du kan använda som stöd i din undervisning. Målen för programmets teman och uppgifterna presenteras som klarat och tydliga helheter som hjälper dig att genomföra undervisningen i enlighet med grunderna för läroplanen.

Det är enkelt att genomföra programmet

Logga in eller registrera dig

Du får åtkomst till programmet Vårt samhälle genom att logga in i vårt programbibliotek.

Logga in

 

Beställ materialet

Studera webbmaterialen och beställ!

Beställ materialet

Gör anteckningarna om prestationerna och ge respons

Ge oss respons så att vi kan vidareutveckla vårt program.

Har du frågor om materialet?

Veera Hakaste

Veera Hakaste

Sakkunnig, innehåll

veera.hakaste@nuortennyt.fi

050 3559 975