BLI EN PARTNER

Vill du vara med och inspirera barn och unga att hantera sin ekonomi och det kommande arbetslivet? Funderar du på hur ditt företag kan hitta kompetenta experter i framtiden? Vill du påverka i vilken bild barn och unga har av din bransch – och samtidigt förstå vad de unga tänker om arbetslivet? Behöver ditt företag en effektiv och inspirerande metod för att bedriva samhällsansvarigt arbete?

Tillsammans med oss kan du bidra till ungdomars kunskap och framtid.

Ett partnerskap med NYT:

Når hela åldersklasser

Vi erbjuder ekonomi-, arbetslivs- och företagarkompetens genom skolundervisningen i hela Finland. Genom ett företagspartnerskap kan du berätta om er verksamhet för hela generationer.

Inspiration genom glädje

NYT:s funktionella och spelifierade lärandemiljöer lämnar ett positivt minnesintryck av företagen och arbetslivet.

Påverkar på en samhällelig nivå

Samarbetet är ett effektivt sätt att utföra ansvarsarbete för hela samhällets framtid. Med våra tjänster demokratiserar vi ekonomikunskap, förebygger ojämlikhet och ökar välbefinnandet hos barn och unga.

Vår undervisningshelhet är planerad av experter inom pedagogik. De lämpar sig som en del av den finländska läroplanen och är internationellt prisbelönade.

Enkelt

Vi erbjuder våra företagspartner nyckelfärdiga tjänster och metoder att nå unga i årskurs 1–6 och ända upp till andra stadiet.

Vi gör samarbetet enkelt och skräddarsyr det efter partnerns behov och resurser – samarbetet kräver inte tid från företaget.  Vår mest kända lärandehelhet är den superpopulära och internationellt prisbelönade Företagsbyn. Över 200 finländska företag deltar redan som partner.

Ta kontakt!

Tiina Solas

Tiina Solas

Chef för medelanskaffning

tiina.solas@nuortennyt.fi

050 4321 256

Med i samarbetet: