ETT ÅR SOM FÖRETAGARE – HÖGKLASSERNA

Ett inspirerande läroprogram vars syfte är att lära ut och främja entreprenörskapsfärdigheter och -inställning.

Ett år som företagare – högklasserna

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder som är viktiga för företagare.

Programmet ger lärare i årskurserna 7–9 en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap. Programmet ger läraren också möjlighet att delta i tävlingar och evenemang som stödjer elevernas lärande och att bli en del av nätverket för lärare.

För studerandena är programmet ett roligt och praktiskt verktyg som lär dem entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter. Under programmet grundar studerandena ensamma eller i grupp ett UF-företag som verkar med riktiga pengar utifrån deras egna intressen, kunskaper och färdigheter. Studerandena får också delta i nationella tävlingar och evenemang, om de vill.

Bekanta dig med materialet och starta programmet
För vem Årskurserna 7–9, läroanstalter i andra stadiet och högskolor.
Längd Termin, läsår, kalenderår eller 12 månader.
Innehåll Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Programmets mål

Målen för mångsidig kompetens för grunderna för läroplanen 2016 beaktas i programmets innehåll. Programmet stödjer de mångvetenskapliga lärområden som definieras i grunderna för läroplanen. Programmet lämpar sig utmärkt som ett självständigt valfritt ämne eller som ett verktyg vid genomförandet av andra valbara ämnen.

Programmet Ett år som företagare nämns i Undervisnings- och kulturministeriets Företagsamhetsriktlinjer inom utbildningen (2017) som ett sätt att genomföra entreprenörskapsfostran i enlighet med läroplanerna i högstadieskolor.

Kompetensmål

 • Studeranden är förtrogen med de krav som företagandet ställer och kan bedöma sina styrkor och områden där hen behöver utvecklas.
 • tuderanden förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla företagets verksamhet.
 • Studeranden utvecklar sina egna företagarfärdigheter, till exempel sin förmåga att sälja, arbeta i grupp, lösa problem, kommunicera och presentera.
 • Studeranden skapar samarbetsnätverk som främjar affärsverksamheten.
 • Studeranden kan planera företagets affärsverksamhet.
 • Studeranden kan utarbeta en affärsmodell och -plan som stödjer hens idé och utveckla modellen under verksamheten.
 • Studeranden kan använda verktyg för planering av affärsverksamheten och utarbeta de dokument som behövs för att grunda ett företag.
 • Studeranden identifierar och utvärderar sin verksamhet i företaget som en del av teamet.

Lärarnas och elevernas erfarenheter

Det här får du när du beställer programmet Ett år som företagare

Programmet ger lärare i årskurserna 7–9 en nyckelfärdig helhet för undervisning i entreprenörskap.

 

Bekanta dig med materialet och registrera dig

 • Färdiga material och uppgifter

 • Nationellt nätverk för lärare

 • Webbplattform

 

Programmets teman

Programmet består av 16 lärmoduler för studerande.

Börja använda programmet

Rektor

Om du blev intresserad, rekrytera en lärare som är intresserad av att arbeta som handledande lärare för programmet Ett år som företagare. Vi utbildar lärarna att använda programmet och läromaterialen. Läraren behöver endast ha entusiasm, mod och företagaranda. Programmet kan också användas för att stöda teamundervisningen.

Programmet erbjuder möjligheter att bygga nätverk mellan skolan och externa aktörer.

Lärare

Om du blev intresserad av att arbeta som handledande lärare för programmet Ett år som företagare, prata med din rektor. Programmet är ett utmärkt verktyg för undervisning i valfria ämnen i årskurserna 7–9 i grundskolan eftersom det är så mångsidigt. Det är lätt att kombinera olika läroämnen i programmet. Teamundervisning gör det möjligt att utnyttja olika perspektiv och att utveckla och dela sin egen expertis.

Kontakta oss och titta på våra avgiftsfria utbildningar. Vi hjälper dig att komma i gång och stödjer dig när du genomför programmet.

Evenemang och tävlingar för ungdomar

I programmet Ett år som företagare ingår olika slags tävlingar och evenemang som är avsedda att inspirera och motivera UF-företagarna. De regionala Våga vara företagsam-evenemangen är en viktig del av programmet Ett år som företagare. Webbtävlingarna är en helhet som ordnas på höstterminen. UF-företagen kan delta i tävlingarna som en del av sin egen affärsverksamhet.

Mer information

Vanliga frågor

Hur anknyter programmet till mångsidig kompetens?

Hur anknyter programmet till andra läroämnen?

Hur utförs bedömningen?

På vilka språk finns programmet att få?

Vad kostar programmet?

Vem kan undervisa i programmet?

Va där ett UF-företag?

Ett UF-företag fungerar med riktiga pengar. Hur fungerar beskattningen?

Har du frågor om programmet Ett år som företagare?

Ta kontakt!

Mari Rakkolainen

Mari Rakkolainen

Sakkunnig, ungas företagskunnande

mari.rakkolainen@nuortennyt.fi

040 7326 260