INTERNATIONELLT NÄTVERK

Ung företagsamhet och ekonomi NYT är en del av ett internationellt Junior Achievement (JA) nätverk.

JA Worldwide

Vi är en del av det internationella nätverket Junior Achievement.

Junior Achievement (JA), som grundades år 1919, är världens största organisation som erbjuder entreprenörskaps- och konsumentfostran för barn och unga. Nätverket JA Worldwide verkar i 115 länder och når över tio miljoner skolelever varje år. Nätverket JA Europe, som verkar i Europa, når årligen över tre miljoner elever i 40 olika länder.

Nätverket JA Worldwide har sex regionala kontor:

  • JA Africa, Afrika söder om Sahara
  • JA Americas, Kanada och Sydamerika
  • JA Asia Pacific, Asien och Stillahavsområdet
  • JA Europe, 41 länder
  • INJAZ Al-Arab & JA Mena, Mellanöstern och Nordafrika
  • Junior Achievement USA, USA

Vi har regelbundet kontakt med kollegor runt om i världen. Vi samtalar med dem bland annat om utvecklingen av olika pedagogiska program och evenemang.

 

Erkänsla på Europanivå

Ung företagsamhet och ekonomi NYT:s takorganisation JA Europe beviljar årligen priset Model Organisation Award för högklassig verksamhet för olika åldersgrupper och för främjande av JA Europe-nätverkets framgång. Ung företagsamhet och ekonomi NYT (tidigare Ung Företagsamhet rf) har fått utmärkelsen sammanlagt nio gånger, senast år 2023.

Alumnerna deltar i verksamheten

Unga som deltagit i JA-organisationernas verksamhet kallas för alumner. I dag finns det 150 miljoner alumner i JA-nätverket. Många av dem har grundat företag och en del av dem har gett pengar eller sin tid för att stödja verksamheten i JA-organisationen i sin region. Många verkar som mentorer för yngre elever som övar sig i entreprenörskap och i arbetslivs- och ekonomikunskaper.

JA Worldwide kandiderar för Nobels fredspris

Vårt internationella nätverk Junior Achievement Worldwide kandiderar för Nobels fredspris år 2024.

På sin webbplats beskriver JA Worldwide bakgrunden till att organisationen utsetts till kandidat på följande sätt: Fattigdom och arbetslöshet har i flera århundraden skapat politisk instabilitet, våld och krig. JA fungerar som en kanal för fred genom att ge unga möjligheter att påverka ekonomiskt på alla kontinenter även under pandemin.

Nobels fredspris är ett av de fem Nobelpris som delas ut varje år. Spetskandidaterna till fredspriset och prismottagaren utses av Nobelkommittén i Norge. Priset delas ut i Oslo i december.

Nobelkommittén har valt personer till prismottagare betydligt oftare än organisationer, men till exempel organisationen Läkare utan gränser fick Nobels fredspris år 1999 och Unicef fick priset år 1965 efter att ha kandiderat i flera års tid.