ETT ÅR SOM FÖRETAGARE-PROGRAM OCH AMBASSADÖRER

Verksamhet som gör att du kan lita på din framtid!

Ett år som företagare

Upptäcktsresa i företagandets värld

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder som är viktiga för företagare.

Programmet ger gymnasieläraren en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap. För de studerande erbjuder programmet ett roligt och praktiskt redskap som de kan använda för att öva arbetslivsfärdigheter, lära sig en entreprenörsaktig attityd och pröva på företagande.

De unga som deltar i programmet grundar ensamma eller i grupp ett NYT-företag som verkar med riktiga pengar utifrån deras egna intressen, kunskaper och färdigheter. Studerandena får också delta i nationella tävlingar och evenemang, om de vill.

Programmet Ett år som företagare finns att få för årskurserna 7–9 i grundskolan, läroanstalter på andra stadiet och högskolor.

Programmet för högklasserna

Programmet för andra stadiet

Programmet för högskolor

NYT-ambassadörerna

NYT-ambassadörerna inspirerar andra unga med sina berättelser

Vi utbildar varje år ett antal NYT-ambassadörer som besöker skolor och evenemang för att berätta om sin egen tid i programmet Ett år som företagare.

Nyckeln till en meningsfull karriär är att du hittar dina egna styrkor – oavsett om du tänker bli företagare eller siktar på att bli löntagare. NYT-ambassadörerna vet det här och de uppmuntrar alla unga att modigt förverkliga sina drömmar.

Vi erbjuder:

  • lära dig uppträda inför publik
  • en ekonomisk ersättning
  • flexibla tidtabeller
  • oförglömliga minnen
  • ett fint och givande uppdrag som ger dig värdefulla kontakter

Bekanta dig med ambassadörer 2023–2024

Våga vara företagsam

Våga vara företagsam är företagsamhets-evenemanget och -tävlingen för unga

Våga vara företagsam är Finlands viktigaste entreprenörskapsevenemang och tävling för unga. Evenemangshelheten är avsedd för deltagare i programmet Ett år som företagare.

Evenemangshelheten innehåller regionala evenemang och kulminerar med finalen, som ordnas i Helsingfors.

Läs mer om Våga vara företagsam-evenemanget

Gen-E

Bästa NYT-företag reser till Europamästerskapet

Gen-E är Europas största entreprenörskapsfestival för unga. Den innefattar evenemang och tävlingar online under våren och kulminerar i EM på sommaren. De bästa NYT-företaget vinnarna i Våga vara företagsam-finalen från grundskolan/andra stadiet och högskolor representerar Finland i den här Europamästerskapet. År 2024 representerar Hunajaheput NYT Finland på Sicilien den 2–4 juli som årets bästa NYT-företag.

Läs mer om Gen-E

Job Shadow

Följ med en ledare under en arbetsdag

Job Shadow är en upplevelse som du minns länge. Du får följa med en erfaren ledares eller påverkares arbetsdag på nära håll. Under er gemensamma arbetsdag deltar du i ledarens arbetsuppgifter och möten. Du får också bygga nätverk med proffs i olika branscher.

Job Shadow är Ung företagsamhet och ekonomi NYTs alumnevenemang. Dagen är således avsedd för unga som gått programmet Ett år som företagare.

Job Shadow kommer igen den 2 oktober 2024 i Helsingfors.

Läs mer

Titta på Job Shadow 2023-aftermovien!

Kom med i alumnverksamheten

Nya vänner och bekanta runt om i världen

Visste du, att du är en del av en stor internationell gemenskap, alumnerna, när du gått programmet Ett år som företagare?

Ung företagsamhet och ekonomi NYTs takorganisation JA Worldwide har arbetat för företagarkunskaper och -färdigheter runt om i världen i mer än hundra års tid. Enbart i Europa deltar cirka 360 000 studerande över 40 olika länder i programmet Ett år som företagare. Wow!

Kom med i alumnverksamheten! NYT-alumner är en självständig förening som de unga alumnerna driver själva. Genom föreningen får du möjlighet att delta i det internationella samarbetet inom JA.

Gå med i föreningen på dess egen webbplats. Webbplatsen är finskspråkig.

  • I föreningen lär du känna andra likasinnade unga – både live och på webbplattformen Gather.
  • Du får boosta din egen entreprenörsanda, lära dig styrelsearbete, sparra unga som är intresserade av entreprenörskap och skaffa erfarenhet av att ordna evenemang.

Läs mer om alumnverksamheten

Följ @nytalumnit på Instagram

Frågor om ambassadör- och alumnverksamheten?

Harri Paltila

Harri Paltila

Sakkunnig, företagsamhetsfostran och utbildning

harri.paltila@nuortennyt.fi

043 8242 784