LÄR KÄNNA VÅRA PARTNER

Bland våra partner finns ett brett spektrum av organisationer, däribland företag, stiftelser, utbildningsinstitutioner och offentliga myndigheter. Våra partner representerar ett brett spektrum av sektorer, från mindre lokala aktörer till stora börsnoterade företag

Läs nedan för några exempel på innehållet i samarbetet och låt dig inspireras av det

Ekonomiska färdigheter, företagsamhet och roliga möten tillsammans med Nordea

Med Nordeas stöd lär sig redan sjätte- och niondeklassare om bankbranschen och om ekonomi, arbetsliv och företagsamhet i sju regioner i Företagsbyn för låg- och högklasserna. Varje dag arbetar en grupp entusiastiska 12-åringar hårt i minibankerna i Företagsbyn för lågklasserna i roller som bankchef, digitala rådgivare och investeringsexperter, och ser kraftfullt till minisamhällets finanser.

Nordea erbjuder sina medarbetare möjlighet att arbeta som volontärer i Företagsbyar runt om i Finland. Volontärer fungerar som guider, inspiratörer och stöd för barn och ungdomar under Företagsbyn-dagarna. Volontärarbetet har inneburit hundratals meningsfulla möten och lärorika stunder för både barn och Nordeas anställda.

Tillsammans med Nordea har vi också skapat berättelsebaserade spelet Cashhjälte och en Cashhjälte-tävling, som introducerar ansvarsfullt spenderande, sparande och investerande. Dessutom deltar Nordea aktivt i utvecklingen av NYT:s läromedel för andra stadiet.

Positiva upplevelser av arbetslivet och beredskap för framtiden med stöd från LokalTapiola

I lågstadiet driver barnen ett LokalTapiola-företag i totalt sex Företagsbyn-minisamhällen. Eleverna i årskurs 6 lär sig om försäljning och god kundservice, att teckna försäkringsavtal, hantera krav från företagare och se till att deras anställda mår bra.

I högstadiet löser eleverna en försäkringsrelaterad utmaning med stöd av LokalTapiola som en del av det inspirerande Företagsbyn-spelet. På andra stadiet förvärvar eleverna kunskaper och färdigheter för att bli självständiga, bli ansvarsfulla företagare och arbeta i arbetslivet.

Dessutom deltog LokalTapiola i genomförandet av NYT Ungas framtidsrapport 2023, som utvärderar unga människors förväntningar och attityder till arbetslivet.

Ekonomisk läskunnighet på alla skolnivåer med OP Gruppen

OP Gruppen stöder ekonomikunskap för barn och unga i NYT:s utbildningstjänster på lågstadiet, högstadiet och andra stadiet.

I Investerarskolan för högstadieelever erbjuder OP sin sakkunskap om ansvarsfull placering och utbildar lärare i ekonomiska frågor. På kursen ”Hantera din egen ekonomi” får ungdomarna göra försäkringsrelaterade uppgifter som utvecklats i samarbete med OP.

Dessutom arbetar sjätte- och niondeklassarna hårt och besöker regionala andelsbanker i sju Företagsbyar runt om i Finland.

OP uppmuntrar också unga att bli företagare, till exempel genom NYT:s företagarprogram och evenemanget Våga vara företagsam.

Yrityskylä Varsinais-Suomi nuoret
”Det är ett nöje och en ära att vara involverad i ett sådant fantastiskt samarbete, inte bara för att introducera ungdomar till arbetslivet, utan också för att introducera lokalsamhället till den kemiska industrin och Kratons fabrik i Uleåborg.

Erfarenheterna av samarbetet är enbart positiva! En stor del av dem som söker sommarjobb minns Kraton från Företagsbyn. Vi tror att detta kommer att öka vår lokala synlighet”

Johanna Niskala, HR Business Partner, Kraton Chemicals 

Diakonissalaitos Yrityskylä Espoossa

”Vi deltar i Företagsbyn eftersom vi vill utbilda barn om vikten av att arbeta inom vård- och omsorgssektorn och hur företagsamhet också är ett sätt att göra världen till en bättre plats. Tillsammans med Förbundet för finländskt arbete representerar vi sociala företag i Företagsbyn. Samarbetet har varit givande och det är roligt att höra studenternas idéer om arbetslivet.”

Laura Niemi, Kommunikations- och hållbarhetschef, Diakonissanstalten

 

”I Företagsbyn för högklasserna är förmågor som självständighet, aktivitet och affärstänkande som behöver finslipas viktiga, både för framtida företagare och i arbetslivet generellt.

Feedback från ungdomar bekräftar att dagen kommer att öka deras förståelse för företagsamhet och deras positiva inställning till företagsamhet.”

Harri Broman, styrelseordförande, Broman Group

 

Intresserad av ett partnerskap? Kontakta oss så berättar vi mer!

Tiina Solas

Tiina Solas

Chef för medelanskaffning

tiina.solas@nuortennyt.fi

050 4321 256