LÄROMATERIAL FÖR ALLA UTBILDNINGSSTADIER

Ideér och verktyg för undervisning i arbetslivsfärdigheter, ekonomikunskaper och företagsamhet.

Vi stöder undervisningen genom att ge den nyaste kunskapen och de färskaste perspektiven

Vårt syfte är att varje barn och ungdom blir inspirerad av arbetslivet, lär sig hantera sin ekonomi och vill fungera som en företagsam medlem av samhället. I praktiken betyder det att vi erbjuder kommuner och läroanstalter tjänster, lärandehelheter och utbildningar, så att varje ungdom, oberoende bakgrund, får en chans att lära sig viktiga framtidsfärdigheter.

Tillsammans med vår stora och internationella partnergemenskap fungerar vi som brobyggare mellan barn och unga och ett fungerande arbetsliv.

Tjänster för skolorna

Ung företagsamhet och ekonomi NYT erbjuder ett inspirerande sätt att genomföra arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetsfostran.

Vår servicestig är en helhet som är byggt för proffs inom undervisningssektorn. Den erbjuder innehåll för alla utbildningsstadier – till alla barn och ungdomar. Vår servicestig innehåller lärande enheter, material och verktyg som är utvecklade av pedagogiska proffs, såsom spel, uppgifter, kurser och videoinnehåll. Det går att hoppa med på servicestigen när som helst!

 

Förskolan och lågklasserna

Högklasserna

Andra stadiet

Högskoleutbildning

Evenemang och utbildningar