MITT JOBB

Programmet utvecklar framtidens arbetslivsfärdigheter och uppmuntrar eleven att identifiera sina egna styrkor.

 

Läromaterialet ”Mitt jobb” tas bort från NYTs servicestig den 31.12.2024, och det kommer inte längre vara möjligt att använda det efter det datumet.​

Under läsåret 2024–2025 fortsätter vi att erbjuda omfattande läromaterial för arbetsliv, företagsamhet och ekonomikunskaper för alla skolnivåer. Du kan bekanta dig med vårt läromaterial för arbetslivsfärdigheter för högklasserna här.

Vi utvecklar nytt!

Vi utvecklar för närvarande också en ny helhet för lärande av arbetslivsfärdigheter för högklasserna för år 2025. Mer information om detta kommer under år 2024.

Har du frågor? Kontakta vår kundtjänst: info@nuortennyt.fi 

Mitt jobb

Programmet Mitt jobb uppmuntrar de unga till identifiering av deras egna styrkor, kreativitet och planering av den framtida karriärstigen.

Under programmet övar sig de unga i framtidens arbetslivsfärdigheter, till exempel i teamarbete, problemlösning och informationssökning. Programmet utvecklar också de ungas företagarfärdigheter.

Beställ programmet
För vem Elever i åk 7–9 i grundskolan
Längd Programmets rekommenderade längd är 10–20 lektioner. Programmets fem teman kan också genomföras som ett mer omfattande projekt.
Innehåll Färdigt materialpaket, stöd för utveckling av kunnandet och för facilitering.

Programmets teman

De fem temana i programmet Mitt jobb kan användas antingen som ett veckolångt mångvetenskaplig lärområde eller som självständiga lärområden på några lektioner var. Programmet kan också tillämpas för användning i andra stadiet.
Ohjelman keskiössä on laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen.

Bilda team

Egna styrkor

Framtidens arbetsliv

Söka jobb

Lär dig framtidens arbetslivsfärdigheter

Mitt jobb -programmet lämpar sig väl som en aktivitet under en mångvetenskaplig temavecka!

Det här får du när du beställer materialet Mitt jobb

När du beställer programmet får du färdiga material för genomförandet av programmet. Programmets materialpaket innehåller bland annat lärarens guide, inspirerande övningar och temaspecifika material.

Den praktiska guiden för läraren är ett färdigt läromaterialpaket som du kan använda som stöd i din undervisning. Målen för programmets teman och uppgifterna presenteras som klara och tydliga helheter som hjälper dig att genomföra undervisningen i enlighet med grunderna för läroplanen.

Beställ materialet

Mål och metoder

Lära sig arbetslivsfärdigheter

Programmet Mitt jobb fokuserar på eleverna, som övar sig i mångsidig kompetens med aktiverande arbetsmetoder. Uppgifterna i programmet är i första hand avsedda att stödja inlärningen av arbetslivsfärdigheter. Samtidigt lär sig eleverna också innehåll i olika läroämnen i läroplanen, bl.a. i områdena elevhandledning, bildkonst, modersmål och samhällslära.

Metoder

Programmet bygger på metoder för aktiverande, problemlösningsfokuserat, elevcentrerat och ömsesidigt lärande.

De vanligaste läroämnena i vilka programmets teman har genomförts

  1. Valbar
  2. Elevhandledning
  3. Samhällslära
  4. Modersmålet och litteraturen
  5. Historia
  6. Handarbete

Lärare: så här genomför du programmet

Studera programmets material och genomföra programmet

Anteckna avläggandet av programmet

Har du frågor om materialet?

Veera Hakaste

Veera Hakaste

Sakkunnig, innehåll

veera.hakaste@nuortennyt.fi

050 3559 975