KOLL PÅ EKONOMIN

Digitala läromedel för gymnasier och yrkesskolor

Koll på ekonomin är en lärandehelhet för ekonomiundervisningen i gymnasiet och yrkesskolan. Under kursen får studerande lära sig genom praktiska exempel från arbetslivet. Kursinnehållet kan användas i flera olika ämnen. På denna sida hittar du information om kursen och hur du tar i bruk materialet.

Koll på ekonomin har tidigare varit en del av Businesskurserna.

Registrera dig till NYTs kurser för andra stadiet
Ta kontroll över din ekonomi

Koll på ekonomin (2 sp)

Kursinnehåll:

Målet med kursen är att studerande förstår att kontroll över den egna ekonomin ses som en betydelsefull del av ett gott liv. Studiematerialet väcker eleven till att uppfatta fenomen i den globala marknaden.

Temaområden:

  • Ekonomiska fenomen och den egna ekonomin
  • Att tjäna egna pengar
  • Ansvarsfull konsumtion och låntagning
  • Sparande och investerande
  • Vardagskontroll och ett självständigt liv

 

Lärandemål och läroplan

Materialet svarar på läroplansgrunderna i gymnasiet och yrkesutbildningen. Läs mer om kursens mål och läroplan här.

Koll på ekonomin

Pedagogik

Studiematerialets uppbyggnad

Ta i bruk materialet

1. Registrera dig som kursanvändare

2. Så här tar du i bruk materialet

Med i samarbetet

Lärarutbildningar

Vi ordnar kostnadsfria distansutbildningar åt lärare, där vi går igenom hur lärandemiljön används i undervisningen samt olika uppgiftstyper. I utbildningen sätter vi oss även in i studiematerialets centrala innehåll.

Kolla mer specifika tidpunkter för NYTs utbildningar här. Kolla även våra andra kostnadsfria utbildningar för lärare!

Evenemang och utbildningar

Har du frågor?

Ta kontakt!

Mari Hannola-Antikainen

Mari Hannola-Antikainen

Sakkunnig, ungas ekonomikunnande

mari.hannola-antikainen@nuortennyt.fi

050 4725 265

Bekanta dig även med dessa tjänster för andra stadiet