FÖRETAGSBYN FÖR LÅGKLASSERNA

Företagsbyn för Lågklasserna är skolelevernas eget samhälle

Företagsbyn för Lågklasserna är en inspirerande lärandehelhet om ekonomi, arbetsliv, företagande och samhället. Verksamheten baserar sig på grundskolans läroplan. Helheten består av lärarutbildning, Företagsby-lektioner samt en upplevelserik skoldag i Företagsbyns miniatyrsamhälle. Lärandemiljön är skolelevernas egna samhälle, en miniatyrstad, där eleven arbetar med sitt yrke och får lön för sitt jobb. Dessutom är eleven samtidigt en konsument och medborgare i det finländska samhället. Företagsbyn för Lågklasserna når cirka 90 % av Finlands sjätteklassare detta läsår. Företagsbyn har fått pris för att vara världens bästa inlärningsinnovation.

Alla sjätteklassare, vars hemkommuner har ingått avtal med Ung företagsamhet och ekonomi NYT får delta i Företagsbyn för lågstadiet. Lärandemiljöerna finns i Björneborg, Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Läsåret 2023–2024 når Företagsbyn för lågstadiet 90 % av sjätteklassarna i Finland
265 kommuner deltar i verksamheten

Tio lektioner i skolan

Läromaterialet för Företagsbyn motsvarar de mål som grundskolans läroplan ställer. Läromaterialet innehåller tio lektioner som behandlar samhället, ekonomi, arbetsliv och företagande. Eleverna bekantar sig med materialet på förhand tillsammans med läraren innan besöket i Företagsbyn. Eleverna får exempelvis fundera på hur samhället fungerar, de lär sig viktiga ekonomiska uttryck och får öva på att budgetera. Dessutom får eleverna skriva arbetsansökningar med vilka de får ett av Företagsbyn yrken, genom att delta i arbetsintervju. Efter det får varje elev ett eget yrke som de arbetar som under Företagsby-dagen.

I lärarutbildningen får lärare bekanta sig med Företagsbyns läromaterial. Läraren får de färdigheter som behövs att gå igenom materialet tillsammans med eleverna.

Lärobokens temaområden

Elevernas egna Företagsby-applikation

Lärarguiden

En upplevelserik dag i Företagsbyns miniatyrsamhälle

Lärandehelheten kulminerar i Företagsby-dagen i miniatyrsamhället, som innehåller mångsidigt med olika företag och verksamheter. Alla har ett eget yrke i Företagsbyn med uppgifter enligt färdigt manuskript. Manuskripten är planerade i samarbete med våra partnerföretag. Dagen i Företagsbyn innehåller arbetspass och fritid, under dessa får eleverna samarbeta med varandra. Eleven får öva på att fungera som en samhällsmedlem, får lön, betalar skatt och röstar i Stadshuset om vilken ny offentlig tjänst som ska grundas i Företagsbyn till näst.

Spelifiering styr Företagsby-dagen

Pedagogiken i Företagsbyn baserar sig på spelifiering och funktionalitet. Miniatyrsamhället är en mångfacetterad inlärningsmiljö där alla har tydliga roller och en egen tidtabell som eleverna följer med hjälp av en pekplatta. Det digitala spelsystemet stöder dagen, miniatyrsamhällets ekonomi fungerar i realtid och styr eleven till socialt samspel. Elevens känsla av att arbeta i sin roll förstärks med hjälp av arbetskläder, företagens rekvisita och arbetsuppgifter som är så realistiska som möjligt.

Företagsbyns effekt och forskning

Bekanta dig med Företagsbyn och ta del av verksamheten!

Över hundra samarbetspartner är redan med och stöder verksamheten! Skulle du vilja vara en del av vår berättelse?

Läs mer

Har du frågor om Företagsbyn?

Ta kontakt!

Kaisa Koistinen

Kaisa Koistinen

Direktör, Företagsbyn

kaisa.koistinen@nuortennyt.fi

050 5303 969

Kolla in våra andra tjänster för lågklasserna

Företagsbyn och mycket mer – använd vår servicestig i din undervisning!