FÖRETAGSBYN HELSINGFORS-VANDA

NYT Företagsbyn Helsingfors-Vanda

Lärandemiljöerna för Företagsbyn Helsingfors-Vanda finns i Helsingfors. Företagsbyn för Lågstadiet har sin verksamhet i Vik, i lokalerna för Tekniska museet. Företagsbyn för Högstadiet har sin verksamhet i Kajsaniemi, centrala Helsingfors.

I verksamheten deltar alla sjätte- och niondeklassare från Helsingfors, Vanda, Kervo, Borgnäs, Borgå och Lojo. Dessutom deltar alla niondeklassare från Tusby i verksamheten för Företagsbyn för Högstadiet.

Observera att svenskspråkiga sjätteklassare från Hyvinge, Kervo, Lojo, Borgå, Helsingfors och Vanda besöker Företagsbyn Esbo.

Anmälningen till sjätteklassarnas Företagsby-dag eller niondeklassarnas Företagsby-spel sker via lärarnas egna Lärarportal, länken finns nedan. Samtidigt kan du anmäla dig till Företagsbyns lärarutbildning. Företagsby-dagarna är indelade kommunvis. Du hittar dagarna för din kommun i informationen som skickats till skolan, du kan också vara i kontakt med personalen i din Företagsby, de hjälper dig med eventuella frågor.

Länken till Lärarportalen

Så hittar du till oss

Företagsbyn för Lågstadiet Viksvägen 1, Tekniska museet, 00560 Helsingfors
Företagsbyn för Högstadiet, Lärandemiljö 1 Berggatan 15 (gatuplan), 00100 Helsingfors
Företagsbyn för Högstadiet, lärandemiljö 2 Kajsaniemigatan 6 (gatuplan), 00100 Helsingfors
I Företagsbyn för lågstadiet deltar 11 000 sjätteklassare detta läsår
I Företagsbyn för högstadiet deltar 10 000 niondeklassare detta läsår

Kontaktuppgifter

Antti Karkiainen

Antti Karkiainen

Sakkunnig, Företagsbyn för Lågklasserna

antti.karkiainen@nuortennyt.fi

041 5366 353

Aino Yrttiranta

Bykoordinator, Företagsbyn för Lågklasserna

aino.yrttiranta@nuortennyt.fi

050 530 6513

Tuuli Vähämäki

Tuuli Vähämäki

Sakkunnig, Företagsbyn för Högklasserna

tuuli.vahamaki@nuortennyt.fi

050 308 4292

Varpu Savolainen

Varpu Savolainen

Bykoordinator, Företagsbyn för Högklasserna

varpu.savolainen@nuortennyt.fi

050 575 6716

Rita Huttu

Rita Huttu

Partnerskapschef

rita.huttu@nuortennyt.fi

050 473 4890