MITT LIV, MITT ANSVAR

Att bekanta sig med samhället, ekonomi och det egna ansvaret.

Lektioner som förstärker ansvarstagande och förståelse för den egna ekonomin

Mitt liv, mitt ansvar är en lärandehelhet på fem lektioner för tredjeklassare om ansvarsfulla val. Lärandehelheten baserar sig på läroplanen. Under lektionerna får eleverna bekanta sig med samhället, övar på ansvarsfullt agerande, lär sig hantera sin ekonomi, förstår vad företag är och övar på att agera på ett hållbart och miljövänligt sätt. Lektionerna baserar sig på konkreta ämnen som är nära elevernas närmiljö.

För vem? För lågklasserna, åk 3–5
Längd Rekommenderad längd 5 lektioner
För läraren Färdiga lektionsplaner, videomaterial och lärarens material
Ekonomihantering

Uppbyggnad

  • Lektion 1: Vi sätter igång: Mitt liv, mitt ansvar
  • Lektion 2: Mitt, ditt & vårt
  • Lektion 3: Ekonomin i skick: Mina pengar, mina planer
  • Lektion 4: Företagsamhet lönar sig alltid
  • Lektion 5: Vår framtid, vårt ansvar
Ansvarstagande

Vad lär man sig

  • Under lektionerna får eleverna bekanta sig med hur samhället fungerar 
  • Eleverna får mod att agera ansvarsfullt och aktivt i samhället 
  • Hantera den egna ekonomin
  • Får en uppfattning om hur företag fungerar
  • Övningar i hur man beaktar miljöns hållbarhet i sin verksamhet
Starta er resa och bli en ansvarsfull klass!

Kom igång med Mitt liv, mitt ansvar

För att komma igång med inlärningshelheten ska du trycka på knappen nedan och fylla i blanketten som öppnas. Från blanketten får du en kod och med hjälp av den koden kan du logga in i lärarguiden ope.yrityskylaan.fi. (Scrolla ner för att byta språk till svenska). Lärarguiden ger dig noggranna anvisningar till hur du använder helheten och du hittar även färdiga lektionsplaner. Helheten innehåller även uppgifter för fem lektioner.

Ta hand om den egna ekonomin

Se på trailer-video om helheten Mitt liv, mitt ansvar. På finska.

Lärandehelhetens innehåll och målsättning

Innehållet i lärarguiden och lektionerna

Lektionsinnehåll

Kunskapsmål

Lärandehelheten och läroplanen

Våra samarbetspartner

Har du frågor?

Ta kontakt!

Riikka Ahonvala

Sakkunnig, ungas arbetslivkunnande

riikka.ahonvala@nuortennyt.fi

050 5242 568

Kolla in våra andra tjänster för lågklasserna

Mitt liv, mitt ansvar och mycket mer – använd vår servicestig i din undervisning!