SOMMARJOBB

Ta tag i jobbsökandet via Sommarjobb-sektionen!

Sommarjobb är en fantastisk möjlighet

Varför sommarjobba? Det finns många skäl: Du får arbetslivserfarenheter och du kan via sommarjobb få ett deltids- eller heltidsjobb senare. Du får lön och lär dig nytt. Sommarjobb stöder framtida utbildnings- och karriärval. Via sommarjobb får du också bekanta dig med dina egna styrkor och utvecklingsmål.
Det lönar sig att söka jobb med ett öppet sinne. Fundera på hurudant jobb och vilken bransch du är intresserad av eller prova på ett jobb du inte vet något om ännu. Sommarjobb behöver nödvändigtvis inte hänga samman med ditt framtida yrke. Alla arbetserfarenheter är nyttiga! Ta tag i jobbsökandet via Sommarjobb-sektionen.

Ladda ner Jobbcoachen som stöd för sommarjobbssökningen

Jobbcoachen-mobilappen är en gratis app för alla unga i åldern 13–25. Appens innehåll är anpassad till de som söker PRAO-plats, praktikplats, sommarjobb eller de allra första arbetserfarenheterna.

Jobbcoachen innehåller en CV-maskin, där unga kan enkelt och smidigt skapa ett eget CV. CV:t är kompetensbaserat och innehåller både ungas styrkor och tidigare erfarenheter. Det färdiga CV:t kan skickas direkt till arbetsgivaren.

Bekanta dig med Jobbcoachen

Jobbcoachen

Jobbcoachen hjälper att hitta sina styrkor och förstå vilka jobb som passar en.

elev i åk 9

Bekanta dig med arbetslivet och tjäna, TTT-modellen för sommarjobb

En två veckor (tio arbetsdagar) lång sommarjobbsupplevelse för unga.

För vem är TTT-modellen riktad?

Hur fungerar TTT-modellen?

Så här söker du sommarpraktikplats via TTT-modellen

Testa vilket yrke som skulle passa dig genom att göra Duunikone!

Vad ska du bli när du blir stor? Skulle det vara dags för en helt ny karriär?

Duunikone hjälper dig att hitta de lämpligaste och vanligaste yrkena för din personlighet. Resultaten beskriver även vilken slags arbetsmiljö som eventuellt passar dig bäst.

Till Duunikone

Sommarjobb i vilken bransch?

Olika branscher förhandlar och definierar på olika sätt sina avtal gällande sommarjobb. Följ aktivt med olika kanaler och till exempel arbetsgivarens sidor för att hitta en bekanta dig med arbetslivet-sommarjobbsplats inom en intressant bransch.

Ta kontakt!

Riikka Ahonvala

Sakkunnig, ungas arbetslivkunnande

riikka.ahonvala@nuortennyt.fi

050 5242 568