SOMMARJOBB

 

Sommarjobb är en fantastisk möjlighet

Varför sommarjobba? Det finns många skäl: Du får arbetslivserfarenheter och du kan via sommarjobb få ett deltids- eller heltidsjobb senare. Du får lön och lär dig nytt. Sommarjobb stöder framtida utbildnings- och karriärval. Via sommarjobb får du också bekanta dig med dina egna styrkor och utvecklingsmål.
Det lönar sig att söka jobb med ett öppet sinne. Fundera på hurudant jobb och vilken bransch du är intresserad av eller prova på ett jobb du inte vet något om ännu. Sommarjobb behöver nödvändigtvis inte hänga samman med ditt framtida yrke. Alla arbetserfarenheter är nyttiga! Ta tag i jobbsökandet via Sommarjobb-sektionen.

Ladda ner Jobbcoachen som stöd för sommarjobbssökningen

Jobbcoachen-mobilappen är en gratis app för alla unga i åldern 13-25. Appens innehåll är anpassad till de som söker PRAO-plats, praktikplats, sommarjobb eller de allra första arbetserfarenheterna.

Jobbcoachen innehåller en CV-maskin, där unga kan enkelt och smidigt skapa ett eget CV. CV:t är kompetensbaserat och innehåller både ungas styrkor och tidigare erfarenheter. Det färdiga CV:t kan skickas direkt till arbetsgivaren.

Jobbcoachen

Jobbcoachen hjälper att hitta sina styrkor och förstå vilka jobb som passar en.

elev i åk 9

Bekanta dig med arbetslivet och tjäna, TTT-modellen för sommarjobb

Vad: En två veckor (tio arbetsdagar) lång sommarjobbsupplevelse för unga.

För vem är TTT-modellen riktad?

Elever i grundskolan, tionde klassen, gymnasiet och utbildning som handleder för yrkesutbildning. Det väsentliga är att du inte studerar till ett yrke och inte har en examen. Redan som 13-åring är det möjligt att få ett jobb, såvida personen fyller 14 under samma år.

Hur fungerar TTT-modellen?

Du söker sommarpraktikplats som vilket annat sommarjobb. Du kan alltså ringa, besöka stället eller skicka din arbetsansökan och CV till en arbetsplats som intresserar dig och fråga, om de tar emot sommarjobbare med Bekanta dig med arbetslivet och tjäna-modellen (Tutustu työelämään ja tienaa-malli). I alla branscher är TTT-praktik inte möjligt och om arbetsgivaren inte vet tillräckligt om saken, kan du tipsa hen om att fråga efter tilläggsuppgifter från det egna förbundet.

Så här söker du sommarpraktikplats via TTT-modellen

  • Fundera på hurudant ställe du skulle vilja sommarjobba på.
  • Gör en arbetsansökan.
  • Sök möjliga arbetsplatser. Du måste söka arbetsplats självständigt, eftersom ingen instans förmedlar dem. Kolla till exempel sommarjobbsplatser på Oikotie.
  • Var modig, besök företaget på plats och fråga: ”Kan man komma på Bekanta dig med arbetslivet och tjäna-sommarpraktik?” Uppmana arbetsgivaren att fråga om saken från sitt egna förbund, om hen inte kan svara.
  • Ge inte upp, fast det ibland kan ta mycket tid att ska jobb. Uthållighet belönas förr eller senare.
  • Kom ihåg att göra upp ett arbetsavtal med arbetsgivaren när du får en praktikplats.
  • För den två veckor långa praktikperioden betalas lön, som tidigare år varit kring 360–375 euro.
  • Be om ett arbetsintyg efter att sommarpraktiken tagit slut.

Möjligheten att under sommaren vara på samma arbetsplats eller samma bransch efter varandra varierar enligt bransch och bestäms i de olika branschernas kollektivavtal.

Sommarjobb i vilken bransch?

Olika branscher förhandlar och definierar på olika sätt sina avtal gällande sommarjobb. Följ aktivt med olika kanaler och till exempel arbetsgivarens sidor för att hitta en bekanta dig med arbetslivet-sommarjobbsplats inom en intressant bransch.

Ta kontakt!

Riikka Ahonvala

Sakkunnig inom ungas arbetsliv

riikka.ahonvala@nuortennyt.fi

050 5242 568