CASHHJÄLTE

Via spelet bekantar du dig med att hantera din ekonomi, balansen mellan besparningar och konsumtion samt värdepappershandel.

Med hjälp av mobilspelet Cashhjälte blir det enkelt att hantera ekonomin

Via spelet bekantar du dig med att hantera din ekonomi, balansen mellan besparningar och konsumtion samt värdepappershandel. Bäst resultat i spelet får den spelaren som hanterar ekonomifrågor som en helhet och samlar på sig även erfarenheter vid sidan om kassabehållningen. Mobilspelet hjälper unga att få en översikt över privatekonomin och uppmuntrar till att göra överlagda beslut i vardagen. Helheterna innehåller även färdiga lektionsplaner till lektionerna som stöd för undervisningen. Våra Cashhjälte-uppgiftsinnehåll är färdiga lektionshelheter, som också kan användas i mindre delar. Ni kan spela en eller fler speldelar med eleverna och göra uppgifter som tillhör dem.

Cashhjälte för högstadiet

Välkommen till Cashhjälte-spelet!

Cashhjälte-spelet är utvecklat av Ung företagsamhet och ekonomi NYT, Nordea och Börsstiftelsen. Spelbolaget 10Monkeys står bakom det tekniska förverkligandet. Spelet är riktat till ca. 13–17-åriga och det är helt gratis. Cashhjälte-spelet passar bra som innehåll till olika lektioner och vi har skapat fem färdiga lektionsinnehåll. Spelet kan spelas på finska, svenska eller engelska. Förutom spelet erbjuder vi årligen en Cashhjälte-teamtävling för åttondeklassare.

Till spelet

Taloussankari-pelin nuoria

I samarbete

Frågor om Cashhjälte?

Mari Hannola-Antikainen

Mari Hannola-Antikainen

Sakkunnig, ungas ekonomikunnande

mari.hannola-antikainen@nuortennyt.fi

050 4725 265

Kolla in våra andra tjänster för högstadiet

Kolla NYTs andra tjänster för högstadiet, vars syfte är att varje ungdom blir inspirerad av arbetslivet, lär sig hantera sin ekonomi och vill fungera som en företagsam medlem av samhället.