ARBETSLIVSKUNSKAP

Kompetenta unga till framtidens arbetsliv

Digitala läromaterial till andra stadiet – gymnasier och yrkesläroanstalter. Kursen erbjuder material som stöd till arbetslivskunskap. Under kursen får unga lära sig framtidsfärdigheter genom inspirerande och äkta exempel. Kursens innehåll lämpar sig till ett flertal olika ämnen. På denna sida hittar du information om materialet och hur du tar i bruk det.

Helheten Arbetslivskunskap var tidigare en del av Businesskurserna.

Rikta din blick i framtiden

Arbetslivskunskap (2 sp)

Kursens innehåll och mål:

Med hjälp av den här materialhelheten kan väsentliga framtidsfärdigheter övas. Exemplen i materialen kommer från verkliga affärslivet och de motiverar studerande till att lära sig om processerna och samtidigt få information om arbetslivet från flera olika branscher. Via exempel lär sig unga även kritiskt tänkande.

En studiematerialhelhet är 38 timmar lång, men det är även möjligt att välja mindre helheter, som passar som stöd till den egna undervisningen.

Materialen kan studeras endera helt under lärarens ledning eller delvis som distansundervisning. Lärarna får automatiskt en lärarhandbok tillsammans med materialet och en powerpoint som kan användas då uppgifterna gås igenom tillsammans under lektionen. Materialet till läraren innehåller dessutom instruktioner till bedömningen.

Kursens teman:

  • Fenomen i arbetslivet
  • Arbetets framtid
  • Arbetslivsfärdigheter
  • Styrkor och eget kunnande
  • Arbetssökning
  • Arbetsvälmående

Lärandemål och läroplan

Materialet svarar på läroplansgrunderna i gymnasiet och yrkesutbildningen. Läs mer om kursens mål och läroplan här.

Arbetslivskunskap

Ta i bruk materialet

1. Registrera dig som kursanvändare

2. Så här tar du i bruk materialet

Med i samarbetet

Har du frågor?

Ta kontakt!

 

 

Riikka Ahonvala

Sakkunnig, ungas arbetslivkunnande

riikka.ahonvala@nuortennyt.fi

050 5242 568

Kolla in våra andra tjänster för andra stadiet