VÅRA FAMILJER

Våra familjer

Programmet Våra familjer är avsett som stöd inom förskoleundervisningen och undervisningen i årskurs 1 i grundskolan.

I programmet får eleverna bekanta sig med familjer av olika slag och med familjemedlemmarnas yrken. På en inköpsresa blir eleverna bekanta med användningen av pengar och diskuterar olika behov och önskemål.

Programmet erbjuder också möjlighet att bjuda in barnens familjemedlemmar på besök till gruppen till exempel för att berätta om sitt eget arbete.

Beställ materialet
För vem Förskoleundervisningen och årskurs 1 i grundskolan.
Längd Den rekommenderade längden är 2–10 lektioner eller undervisningsstunder (1–2 lektioner/tema).
Innehåll Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Programmets mål

Programmet utvecklar elevernas:

  • Färdigheter i att tänka och lära sig
  • Färdigheter i att diskutera och lyssna
  • Färdigheter i att arbeta tillsammans

 

Programmets teman

Programmets teman utvecklar den mångsidiga kompetensen i enlighet med planen för småbarnspedagogik samt läroplanerna för förskoleundervisningen och för årskurs 1 i grundskolan. De förstärker också elevernas samarbetsfärdighet och interaktiva förmåga genom gemensamma aktiviteter.

Vår familj

Arbeten och yrken

Behov och önskemål

På uppköp

Det här får du när du beställer programmet Våra familjer

När du beställer programmet får du färdiga material för genomförandet av programmet. Programmets materialpaket innehåller bland annat lärarens guide, inspirerande övningar och temaspecifika material.

Den praktiska guiden för läraren är ett färdigt läromaterialpaket som du kan använda som stöd i din undervisning. Målen för programmets teman och uppgifterna presenteras som klara och tydliga helheter som hjälper dig att genomföra undervisningen i enlighet med grunderna för läroplanen.

Beställ programmet

Det är enkelt att genomföra programmet

Logga in eller registrera dig

Du får åtkomst till programmet Våra familjer och de övriga avgiftsfria programmen genom att logga in i vårt programbibliotek

Beställ materialen

Studera webbmaterialen och beställ de tryckta materialen. Genomföra programmet.

Gör anteckningarna om prestationerna och ge respons

Ge oss respons så att vi kan vidareutveckla vårt program.

Har du frågor?

Ta kontakt!

Riikka Ahonvala

Sakkunnig, ungas arbetslivkunnande

riikka.ahonvala@nuortennyt.fi

050 5242 568