/ Blogg, Företagsbyn

Käärijä-ärmar i Företagsbyn

Min första dag som handledare i Företagsbyn i Esbo började i förtvivlan men slutade med att jag fick beundra de gröna puffiga ärmarna i en Käärijä-maskeradskostym.

Yrityskylä Yläkoulu Espoo nuoret

En vacker vintermorgon styr jag mot Företagsbyn i Esbo för att lära mig hur våra handledare förverkligar en dag i Företagsbyn för åk 6. Under morgonmötet över en kopp kaffe går vi igenom dagens schema och vilka företag vi kommer att jobba med under dagen.

Det blir en spännande dag för mig då jag tidigare endast bekantat mig ytligt med företagsbykonceptet för lågklasserna. Att möta elever i stora mängder och inte veta något om dem på förhand är utmanande. Det gäller att vara lyhörd och mottaglig för de signaler de sänder för att kunna ta dem på ett bra sätt.

In rumlar en elev som klart signalerar aktiv ovilja redan i början av dagen för sin roll som skogarbetarförman i Skogsvårdsföreningen. – Jag vill alls inte vara här! Skogmaskinssimulatorn intresserar inte ett dugg och allt är annars också åt skogen. Stolen är obekväm, jag är törstig – när är det mat? Det aktiva ointresset syns hos just den här sjätteklassaren som ett surt muttrande och en mycket uppgiven uppsyn.

Jag vänder mig till mera erfarna handledare och ber dem om råd. De går fram till eleven och berättar hur man kommer i gång med avverkningen i skogsmaskinssimulatorn. Sakta men säkert mjuknar den surande eleven. Efter en lång tvekan väcks nu intresset för uppgiften som skogsmaskinsförare. Eleven vinkar mig snart till sig och visar vad hen lärt sig. Att kapa av trädena lyckas redan, men hur var det man skulle kvista stammarna? Än en gång får jag rådfråga mina mera erfarna handledarkollegor som kan ge råd och nu börjar det hända! Trädstammarna kapas och kvistas i snabb takt. Eleven berättar glatt åt mig att mamma och pappa brukar säga att man skall pröva nya grejer och det är så man lär sig. Jag berömmer hen för det fina jobbet. Eleven växer flera centimeter inför min syn.

– Vill du förresten se en bild på mig i min Käärijä-kostym? Min mamma skaffade den åt mej, är den inte snygg?

Sällan är jag så glad över visat förtroende. Vi hittade en kontakt trots att jag var osäker på om vi kunde nå en sådan under de knappt fem timmar eleverna i åk 6 tillbringar i Företagsbyn. Jag ser med mina egna ögon att Företagsby-konceptet verkligen fungerar också för elever med särskilda behov. Finns det en vilja så finns det en väg.

Du som är lärare, ta gärna kontakt med personalen i Företagsbyn inför ert besök ifall det är något du oroar dig över eller vill berätta för Företagsbyns personal inför besöket. Vi vill att varje elev skall gå stärkt från sin dag i Företagsbyn och bli sedd och bekräftad i sina Käärijä-ärmar eller utan.

Maarit Westerén

Maarit Westerén

Sakkunnig, svenskspråkiga tjänster

maarit.westeren@nuortennyt.fi

050 3055 949