/ Nyheter, Företagsbyn, Forskning, Arbetsliv

Undersökning: rollspel för barn ger snabbare lärande av arbetslivsfärdigheter

En färsk undersökning från Tammerfors universitet visar att den rollspelsbaserade Företagsbyn för skolelever har en gynnsam inverkan på utvecklingen av arbetslivsfärdigheter såsom den interaktiva förmågan och anpassningsförmågan.

 

Undersökningen utredde hur lärande som bygger på rollupplevelse påverkar framtidens arbetslivsfärdigheter och inställningarna till dem. Resultaten visar att en helhetsmässig rollupplevelse har en positiv koppling till ökade färdigheter och ändrade inställningar hos eleverna.

– Enligt undersökningen har den rollupplevelse som Företagsbyn erbjuder en gynnsam inverkan på elevernas arbetslivsfärdigheter som helhet. Vi kan utgå från att ju djupare eleven lever in sig i sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter i Företagsbyn, desto större är förändringen i lärandet av arbetslivsfärdigheter och i inställningarna till dem, säger forskaren Isabella Aura vid Tammerfors universitet.

Spelifiering och lekfullhet är naturliga sätt att lära – i Företagsbyn genomförs rollspelet kontrollerat och planerat

Höjdpunkten i lärandehelheten Företagsbyn för lågklasser är att eleverna tillbringar en hel skoldag i Företagsbyns lärandemiljö. Företagsbyn är skolelevernas samhälle, en miniatyrstad, där eleverna arbetar med sina yrken och får lön för jobbet som de gör.  Under dagen utför eleverna sina egna arbetsuppgifter och träffar också anställda från andra företag. Eleverna får även rösta och öva sina konsumentfärdigheter under de lediga passen under dagen.

– Det centrala sättet för eleverna att gå framåt och klara sig i Företagsbyns lärandemiljö är att agera i sina roller. I Företagsbyn får eleverna öva sina företagsfärdigheter utan press och under lekfulla former. Det ger eleverna möjligheter att upptäcka helt nya sidor hos sig själva, till exempel ledarskap och initiativförmåga. De får också större uppskattning för dessa färdigheter, säger Aura.

– Undersökningen ger oss viktig och intressant ny information som vi kan använda för att utveckla Företagsbyn. Utifrån denna undersökning och den respons som vi tidigare fått har vi konstaterat att eleverna upplever arbetet i ett yrke under skoldagen i Företagsbyn som en viktig arbetslivserfarenhet som de minns länge. Vi har därför utvecklat lärandehelheten Företagsbyn på så sätt att eleverna i årskurs sex får leva in sig i sina arbetslivsroller under flera lektioner i skolan redan före besöket i Företagsbyn. Utvecklingsarbetet har vi utfört tillsammans med skolor och med stöd från kommuner, företag, stiftelser och undervisnings- och kulturministeriet, säger Kaisa Koistinen, direktör för NYT Företagsbyn.

 

Spelbaserat lärande ger fördelar inom undervisning i ekonomikunskaper och arbetslivsfärdigheter

Inom undervisningen innebär spelifiering att drag och element som hämtats från spel används för att stödja pedagogiken. Spelifiering är alltså ett sätt att förmedla ett visst kunskapsstoff på ett spelliknande eller lekfullt sätt. Spelifiering har konstaterats vara ett nyttigt redskap särskilt i samband med invecklade helheter.

– Spelifiering kan göras på många olika sätt och den rollspelsbaserade simuleringen i Företagsbyn är ett fint exempel på ett av dem. Resultaten av vår undersökning visar att redan en spelifierad upplevelse under en enda skoldag kan ha stor betydelse när det gäller att inspirera eleverna och hjälpa dem att tro på sin förmåga att klara sig i samhället och senare i arbetslivet, berättar forskaren Aura.

Den färska undersökningen från Tammerfors universitet är i linje med tidigare observationer som ger vid handen att spelbaserat lärande ger fördelar särskilt inom undervisningen i ekonomikunskaper och arbetslivsfärdigheter. Genom roliga rollspel som simulerar arbetslivet kan eleven nästan som av misstag bekanta sig med ämnen som till en början kan kännas väldigt fjärran. Spelifiering är dessutom ett utmärkt sätt att ge undervisning till exempel till elever som inte upplever att de klarar sig i den så kallade konventionella undervisningen.

 

I undersökningen deltog 253 elever i årskurs 6 från skolor runt om i Finland. De genomgick Företagsbyn-lärandehelheten hösten 2021 eller våren 2022. Materialet till undersökningen samlades in med självutvärderingsenkäter före och efter elevernas besök i Företagsbyns lärandemiljö. 

Ung företagsamhet och ekonomi NYT:s lärandehelhet Företagsbyn för lågklasserna är ett internationellt prisbelönt koncept som grundades i Finland år 2010. Hela 90 procent av alla elever i årskurs 6 i Finland, från 266 kommuner, väntas delta i verksamheten under läsåret 2023–2024.  Företagsbyns lärandemiljöer finns i 14 regioner i Finland.