/ Uutinen, Tutkimus, Työelämä, Yrityskylä

Tutkimus: lasten roolipeli Yrityskylässä vauhdittaa työelämätaitojen oppimista

Tampereen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan roolipeliin perustuva koululaisten Yrityskylä vaikuttaa myönteisesti työelämätaitojen kehittymiseen, kuten vuorovaikutustaitoihin ja sopeutumiskykyyn.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten roolikokemukseen perustuva oppiminen vaikuttaa tulevaisuuden työelämätaitoihin ja niihin asennoitumiseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kokonaisvaltainen roolikokemus on myönteisesti yhteydessä oppilaiden taitojen ja asenteiden karttumiseen.

– Tutkimuksen mukaan Yrityskylän tarjoama roolikokemus vaikuttaa myönteisesti oppilaiden työelämätaitoihin kokonaisuutena. Voidaan olettaa, että mitä syvällisemmin oppilas uppoutuu omaan ammattirooliinsa ja työtehtäviinsä Yrityskylässä, sitä suurempi muutos työelämätaitojen oppimisessa ja niihin asennoitumisessa tapahtuu, kommentoi tutkija Isabella Aura Tampereen yliopistosta.

 

Pelillisyys ja leikillisyys ovat luontainen tapa oppia – Yrityskylässä roolipeli toteutuu ohjatusti ja suunnitellusti

Yrityskylä Alakoulun oppimiskokonaisuus huipentuu koulupäivän mittaiseen vierailuun Yrityskylän oppimisympäristössä. Yrityskylä on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilaat työskentelevät omissa ammateissaan ja saavat palkkaa tekemästään työstä. Oman ammattinsa työtehtävien lisäksi päivään kuuluu myös tapaamisia muiden yritysten työntekijöiden kanssa. Lisäksi oppilaat käyvät esimerkiksi äänestämässä ja harjoittelevat kuluttamista omien vapaavuorojensa aikana.

– Yrityskylän oppimisympäristössä roolissa toimiminen on keskeinen tapa edetä ja pärjätä päivän aikana. Yrityskylässä työelämätaitoja pääsee harjoittelemaan paineettomasti ja leikinomaisesti, jolloin oppilas saattaa löytää itsestään aivan uusia puolia esimerkiksi johtajuuden tai omatoimisuuden saroilta. Myös arvostus kyseisiä taitoja kohtaan kasvaa, Aura avaa.

– Tutkimus on tarjonnut meille Yrityskylän kehittämiseen tärkeää ja mielenkiintoista uutta tietoa. Tutkimukseen ja myös aiemmin saamaamme palautteeseen perustuen on huomattu, että työskentely ammatissa Yrityskylä-päivän ajan on oppilaille tärkeä työelämäkokemus, joka muistetaan pitkään. Olemmekin kehittäneet Yrityskylän oppimiskokonaisuutta niin, että kuudesluokkalaiset pääsevät eläytymään omaan työelämärooliinsa nyt jo koulussa, useiden oppituntien ajan. Kehitystyötä on tehty yhdessä koulujen kanssa ja kuntien, yritysten, säätiöiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella, kommentoi NYT Yrityskylän johtaja Kaisa Koistinen.

 

Pelipohjainen oppiminen hyödyllistä talous- ja työelämätaitojen opetuksessa

Pelillistäminen opetuksessa on pelimäisyyden ja pelielementtien hyödyntämistä pedagogiikan tukena, eli tapa välittää tiettyä sisältöä pelillisellä tai leikillisellä tavalla. Pelillistämisen on havaittu olevan hyödyllinen työkalu etenkin monimutkaisissa kokonaisuuksissa.

– Pelillistää voi monin eri tavoin, joista Yrityskylän roolipelipohjainen simulaatio on yksi hieno esimerkki. Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että jo yhden koulupäivän mittainen pelillinen kokemus voi olla merkittävässä asemassa innostamaan oppilaita sekä auttamaan heitä uskomaan omiin kykyihinsä pärjätä yhteiskunnassa ja myöhemmin työelämässä, kertoo tutkija Aura.

Tampereen yliopiston tuore tutkimus on linjassa aiempien havaintojen kanssa, jotka osoittavat pelipohjaisen oppimisen hyötyjä etenkin talous- ja työelämätaitojen opetuksessa. Hauskojen, työelämää simuloivien roolipelien kautta kaukaisilta tuntuvat aiheet voivat tulla oppilaille kuin vahingossa tutuksi. Lisäksi pelillistäminen on hyvä keino kohdentaa opetusta esimerkiksi niille, jotka eivät koe pärjäävänsä ns. tavanomaisessa opetuksessa.

 

Tutkimukseen osallistui ympäri Suomen 253 kuudesluokkalaista, jotka kävivät läpi Yrityskylän oppimiskokonaisuuden syksyllä 2021 tai keväällä 2022. Tutkimuksen aineisto kerättiin itsearviointikyselyillä ennen ja jälkeen vierailun Yrityskylän oppimisympäristöön.  

Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin Yrityskylä Alakoulu on kansainvälisesti palkittu konsepti ja se on perustettu Suomessa vuonna 2010. Toimintaan odotetaan osallistuvan lukuvuonna 2023–2024 jo 90 % kaikista Suomen kuudesluokkalaista, 266:n kunnan alueelta. Yrityskylän oppimisympäristöt sijaitsevat 13 alueella Suomessa.

 

Lisätiedot:

Isabella Aura
Tutkija, Tampereen yliopisto
isabella.aura@tuni.fi
050 473 0445

Kaisa Koistinen
Johtaja, Yrityskylä, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
kaisa.koistinen@nuortennyt.fi
050 5303 969

Lue lisää:

Isabella Aura: miksi pelillistäminen opetuksessa toimii?

Saana Korkiala: näin oppilaiden roolikokemus vahvistuu jo Yrityskylän oppitunneilla