FÖRETAGSBYN ESBO

NYT Företagsbyn Esbo

Lärandemiljöerna för Företagsbyn Esbo finns i Knektbro.

Sjätte- och niondeklassare som deltar i verksamheten i Företagsbyn Esbo kommer från följande kommuner: Esbo, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lappträsk, Lovisa, Nurmijärvi, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Dessutom besöker svenskspråkiga sjätteklassare från Hyvinge, Kervo, Lojo, Borgå, Helsingfors, Vanda och Tusby Företagsbyn Esbo.

Anmälningen till sjätteklassarnas Företagsby-dag eller niondeklassarnas Företagsby-spel sker via lärarnas egna Lärarportal, länken finns nedan. Samtidigt kan du anmäla dig till Företagsbyns lärarutbildning. Företagsby-dagarna är indelade kommunvis. Du hittar dagarna för din kommun i informationen som skickats till skolan, du kan också vara i kontakt med personalen i din Företagsby, de hjälper dig med eventuella frågor.

Länken till Lärarportalen

Så hittar du till oss

Lågstadiet och högstadiet Vävarsvägen 6–8, 02630 Esbo
I Företagsbyn för lågstadiet deltar detta läsår 6 000 sjätteklassare
I Företagsbyn för högstadiet deltar detta läsår 6 000 niondeklassare

Kontaktinformation

Netta Jukarainen

Sakkunnig, Företagsbyn

Esbo

netta.jukarainen@nuortennyt.fi

050 4714 238

Mari Saarelainen

Mari Saarelainen

Bykoordinator, Företagsbyn

Esbo

mari.saarelainen@nuortennyt.fi

050 5736 772

Tatu Reijonen

Tatu Reijonen

Bykoordinator, Företagsbyn

Esbo

tatu.reijonen@nuortennyt.fi

050 4725 218

Helka Otsolampi

Partnerskapschef

Nyland, Esbo

helka.otsolampi@nuortennyt.fi

040 7303 024