FÖRETAGSBYN FÖR HÖGSTADIET

Företagsbyn för Högstadiet är en spelarena om arbetsliv och ekonomi

NYTs Företagsby för Högstadiet är en spelifierad lärandehelhet om ekonomi, arbetslivet och företagsamhet. Företagsbyn för högstadiet är en upplevelserik spelarena, där niondeklassare tävlar i att leda företag på den internationella marknaden. Helheten består av lärarutbildning, fem Företagsby-lektioner, speltillfället vid vår spelarena samt slutreflektion.

Alla elever som går i skola i kommuner med ett samarbetsavtal med Ung företagsamhet och ekonomi NYT deltar i Företagsbyn. Detta läsår når Företagsbyn för Högstadiet 88 % av niondeklassarna i Finland och har verksamhet i Björneborg, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo.

Läsåret 2022–2023 nådde vi 52 000 niondeklassare i Finland
det vill säga 83 % av hela åldersklassen

Fem lektioner i skolan

I Företagsbyn för Högstadiet används ett spelifierat digitalt inlärningsmaterial. Materialet består av fem lektioner som lämpar sig väl för lektioner i studiehandledning samt samhällslära.

Under lektionerna får eleverna lära sig om företagsverksamhet, övar på samarbete, lär sig om företagsansvar samt lär känna sina egna styrkor. Dessutom bekantar sig eleverna närmare med de företag som de kommer att leda i sina team. Eleverna delar in sig i ledningsgrupper i skolan och varje elev får ett eget ansvarsområde i ledningsgruppen.

Tema för lektionerna

Ett inspirerande speltillfälle i Företagsbyns upplevelsefulla spelarena

Inlärningshelheten kulminerar i speltillfället i Företagsbyns spelarena, där eleverna får leda ett riktigt företag på den internationella marknaden. I ledningsgrupperna som styrs av elever har varje elev ett eget ansvar. Ansvarsrollerna kan vara t.ex. verkställande direktör, produktionschef, ansvarsfullhetschef eller kommunikations- och marknadsföringschef. Under spelet får ledningsgrupperna tillverka och sälja sina produkter för kunder och leda sitt företag under fyra kvartal. Vinnargrupper är den som lyckats få rörelseresultatet att växa, men som också har goda ryktespoäng.

Företagsbyn för Högstadiet grundar sig på en spelifierad inlärning

Företagsbyn för Högstadiet grundar sig på ett digitalt spel, där spelklockan styr spelets gång. Spelet innehåller fyra kvartal som formar ett helt år av affärsverksamhet. I spelet får eleverna följa med på sina pekplattor hur deras ekonomi ser ut och hur produktionen fungerar. Spelet innehåller också överraskande moment, t.ex. kriser som påverkar råvarornas priser. Dessutom får eleverna reagera på olika ryktesutmaningar samt besöka banken för att förhandla om lån. I Företagsbyn för Högstadiet finns våra ansvariga handledare som elevernas hjälp. Handledarna verkar också i rollen som internationella kunder, som eleverna får förhandla med och sälja sina varor till under spelets gång.

Företagsbyns effekt och forskning

Bekanta dig med Företagsbyn för Högstadiet och låt dig inspireras!

Arbetar du i ett företag vars verksamhet kunde spelifieras till ett Företagsby-spel för niondeklassare? Vi har redan över hundra företag som våra samarbetspartner.

Läs mer

Tilläggsuppgifter:

Kaisa Koistinen

Kaisa Koistinen

Direktör, Företagsbyn

kaisa.koistinen@nuortennyt.fi

050 5303 969