/ Nyheter, Företagsbyn

Anmälan till Företagsbyn för läsåret 2023–2024 är öppen

Nästa läsår når vi redan 264 kommuner, då sjätte- och niondeklassare besöker Företagsbyn!

Tyttö ja poika Yrityskylä Alakoulussa.

Nästa läsår når vi redan 264 kommuner, då sjätte- och niondeklassare besöker Företagsbyn!

Alla lärare i åk 6 och 9 som jobbar i en kommun som har ingått ett samarbetsavtal med Företagsbyn kan anmäla sig. Om du är osäker ifall din kommun är med, kan du rådfråga rektorn i din skola. Inkommande läsår deltar redan 90 % av sjätteklassarna och 88 % av niondeklassarna i Företagsbyns lärandehelhet.

Anmälningen till Företagsbyn sker via Lärarportalen

Du har fått eller kommer strax att få skilda instruktioner från kommunen och/eller rektorn. Med hjälp av dem kan du anmäla dig och din klass till Företagsbyn för Lågstadiet eller Företagsbyn för Högstadiet. Anmälan till Företagsby-dagen för åk 6 eller Företagsby-spelet för åk 9 sker i lärarnas Lärarportal, klicka här för att komma till portalen. På samma gång kan du anmäla dig till Företagsbyns lärarutbildning. Företagsby-dagarna är uppdelade enligt kommun. Du hittar din egen kommuns dagar från instruktionerna som skickats till skolan.

Anmälan till Företagsbyn är öppen fram till 31.8.2023.

Företagsbyn för Lågstadiet har förnyats – nytt läromaterial i bruk från och med hösten!

Den nya läroboken som tas i bruk på hösten innehåller element från Företagsby-dagen som motiverar eleverna mest, såsom att arbeta i sitt yrke, få lön och arbeta tillsammans med sina arbetskamrater. Vid sidan av läroboken kan du dessutom ta i bruk den nya webbläsarbaserade Företagsby-applikationen. Appen är lätt att använda och innehåller spelmässiga element samt inspirerar eleverna att bekanta sig med nya temaområden. Appen innehåller bland annat tilläggsmaterial, alternativa uppgifter och arbetsplatsannonserna. Precis som förr så får lärarna fortbildning på hösten i hur de ska ta i bruk de nya materialen.

Ifall du har frågor om Företagsbyn, kan du ta kontakt med den sakkunniga i din region!

Företagsbyn har verksamhet i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand, Åbo och nu även i Björneborg. Den svenskspråkiga verksamheten ordnas i Esbo, Helsingfors-Vanda, Vasa och Åbo.

Läs mera om Företagsbyn