/ Blogg

Företagsbyn stärker ungas färdigheter inför det kommande arbetslivet

I år har jag som ansvarig handledare i TAT Företagsbyn Egentliga Finland träffat enligt mina beräkningar 86 klasser med nior, vilket blir sammanlagt ungefär 1600 elever. Det har varit lugna, fartfyllda, pratglada, tysta, energiska och tävlingsinriktade klasser, och jag har fått uppleva alldeles otroligt fina och spännande spel med dem. Efter varje avslutat spel brukar jag förvåna mig över elevernas mod, fantasiförmåga, tävlingsinriktning och passion som de tar med sig till våra spel. Det känns fantastiskt att få erbjuda alla regionens niondeklassare en upplevelse som förhoppningsvis förstärker deras självförtroende samt ger kunskaper om ekonomi, arbetsliv och företagsamhet, skriver Ida Degerlund som jobbat som ansvarig handledare i TATs Företagsby.

Vad händer i Företagsbyn för nionde klassen då?

Företagsbyn för Högstadiet är en spelarena om ekonomi och arbetsliv. Eleverna får bilda team och representera riktiga företag under ett imaginärt år i företagets verksamhet, som på spelarenan är två timmar. Innan spelet har eleverna i skolan jobbat med uppgifter om företagsamhet och arbetsliv, samt fått olika roller i teamet. Ett fungerande team är kanske det allra viktigaste, eftersom alla har en egen roll och allas insats behövs för att teamet har en chans att vinna. Under spelets gång får eleverna sälja och marknadsföra sina produkter, räkna ett lukrativt pris samt kämpa emot kriser och oväntade händelser som drabbar företaget. Till sist vinner teamet med topplacering i rörelseresultatet och bäst rykte av alla.

“Det här var mycket roligare än jag hade tänkt mig!”

De allra flesta elever som lämnar spelarenan är fyllda av glädje, och spekulationerna om vem som sålde med bäst pris och vem som hade bäst ryktespoäng ekar ända ut i korridoren. Ibland har tävlingen avgjorts med ett poängs marginal och vi handledare har fått muntra upp lite uppgivna team som gett sitt allt på spelarenan. Även om allt egentligen är “på låtsas” så är vårt spel mycket mer än så. Att våga tala inför främmande vuxna, att marknadsföra sina produkter för flera miljoner euro eller argumentera varför företaget ska skaffa solpaneler är verkligen inte något som är självklart att ens vi vuxna vågar göra. Ändå kommer det dag efter dag modiga 15-16-åringar som intar vår scen med en otrolig förmåga att kasta sig in i främmande uppgifter. Som handledare blir man riktigt häpen och imponerad. Som utbildad lärare i historia och samhällslära är jag stolt över att kunna erbjuda eleverna positiva erfarenheter och stärka deras självförtroende utan att de ens märker det själva.

Det är viktigt att eleverna får öva på arbetslivet innan det börjar

I Ekonomi och ungdom TATs årliga Framtidsrapport har sambandet mellan elevernas goda självförtroende och självförmåga och ivern över arbetslivet undersökts. Av de elever som har ett starkt självförtroende samt tro på att de har de kunskaper och färdigheter som krävs i arbetslivet ser 53 % fram emot att komma in i arbetslivet. Däremot bland de elever som inte tror sig ha tillräckliga kunskaper och färdigheter ser endast 1 % fram emot att komma in i arbetslivet. När vi vuxna stöder ungas självförtroende och ger dem tillräckliga färdigheter inför framtiden, kan vi också minska på den upplevda rädslan inför arbetslivet. I årets Framtidsrapport uppger nästan 32 % av ungdomarna att de är rädda att arbetslivet blir för tungt för dem. I Företagsbyn ser vi till att ungdomarna får öva på att jobba i en trygg miljö, där allas arbetsinsats är lika viktig och där man inte behöver vara rädd för misstag.

Ida Degerlund

Ida har jobbat som ansvarig handledare i TAT Företagsbyn Egentliga Finland under läsåret 2021-2022.