YRITTÄJYYSKASVATUKSEN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on mukana yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta edistävien organisaatioiden yhteisessä Yrittäjyyskasvatusfoorumissa. Yrittäjyyskasvatuksen keskeiset toimijat esittävät yhteistyössä seuraavia tavoitteita hallituskaudelle 2023–2027:


Panostuksia opettajankoulutukseen

Opettajien valmiuksia ja resursseja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta tulee vahvistaa. Yksi keino on esimerkiksi yrittäjyyskasvatusopintojen lisääminen opettajien peruskoulutukseen.

Yrittäjyyskasvatusta johdettava valtakunnallisesti

OKM:n johtama valtakunnallinen yrittäjyyden ohjausryhmä tulee käynnistää uudelleen.

Yrittäjyyslinjauksien päivitys

Vuonna 2017 laaditut OKM:n yrittäjyyslinjaukset on tärkeää päivittää tähän päivään ja huomioida, miten yrittäjyyskasvatus näkyy eri kouluasteilla.

Yrittäjyyden lukiodiplomi

Avataan keskustelu yrittäjyyden lukiodiplomin luomiseksi. Diplomi olisi keino osoittaa osaamista yrittäjyystaidoista ja suuntautua osa-alueelle, joka monia nuoria kiinnostaa.

Tietoa Yrittäjyyskasvatusfoorumista

Yrittäjyyskasvatusfoorumiin kuuluu tällä hetkellä 13 merkittävää toimijaa: Nuorten yrittäjyys ja talous NYT (ent. Nuori Yrittäjyys ry & Talous ja nuoret TAT), YES-verkosto, 4H-järjestö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, LUT-yliopisto, HtF Group Oy, MTK ry, OAJ, OPH, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Perheyritysten liitto, Skills Finland ry ja Suomen Yrittäjät.

Yrittäjyyskasvatusfoorumi on tyytyväinen, että opetus- ja kulttuuriministeriö on vuosien varrella myöntänyt erityisavustusta nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen edistämiseen. Tämä on ollut merkittävää yrittäjyyskasvatustoimijoiden tekemälle pitkäjänteiselle työlle. Foorumi toivoo, että rahoitus edelleen säilyy ja palaa aikaisempien vuosien tasolle.