/ Nyheter, Forskning

Undersökning: Unga vill ha skäliga arbetstider och trygghet i arbetslivet – rädslan för ett belastande arbetsliv har ökat 

Enligt en årlig undersökning som Ekonomi och ungdom TAT låtit göra förväntar sig unga stabilitet och jämlikhet av arbetslivet. Hembakgrunden styr fortfarande ungas val kraftigt och de regionala skillnaderna är betydande när det gäller att söka sig till sommarjobb.

Den färska årliga TAT Ungas Framtidsrapport 2022 utredde ungas attityder och förväntningar inför framtidens arbetsliv. I undersökningen svarade sammanlagt 6 397 elever i åk 7-9 och andra stadiets studerande runt om i Finland.

Unga vill ha ett jämlikt och tryggt arbetsliv – rädslan för ett belastande arbetsliv växer 

Bland ovisshet och distansjobb syns ungas önskan om stabilitet och trygghet. De viktigaste faktorerna när unga väljer framtida bransch är enligt undersökningen skäliga arbetstider, en trygg och trivsam miljö samt goda kolleger och ledare. Nästan 90 % av de unga uppger att de vill jobba i en miljö där alla människor uppskattas och behandlas jämlikt. I undersökningen framgår också att osäkerheten gällande arbetslivet har vuxit. 32 % av unga är rädda för att arbetslivet ska vara för tungt, vilket är 13 procentenheter mer jämfört med motsvarande undersökning år 2020. 

Hembakgrunden styr fortfarande på ett betydande sätt ungas utbildningsval– självständigt beslutsfattande förstärks med rätta åtgärder 

Utbildningsvalen ärvs fortfarande starkt. Bland de unga vars åtminstone ena förälder är högt utbildad kommer 79 % att söka sig till gymnasiet. Om åtminstone en av föräldrarna har en yrkesskoleutbildning, söker sig 36 % till gymnasiet. Ifall föräldrarna förväntade sig akademiska studier av den unga var det ingen som uppgav att de tänkte att deras högsta utbildningsnivå var yrkesexamen. 

– Vi vet att utbildning ärvs. Genom att erbjuda positiva upplevelser av arbetslivet åt alla kan vi stärka ungas tro på sig själva och uppmuntra till att göra självständiga val, kommenterar Ekonomi och ungdom TATs verkställande direktör Jenni Järvelä. 

De regionala skillnaderna är betydande då det gäller att söka sig till sommarjobb 

Även hemort påverkar ungas val till exempel när det gäller sommarjobb. I Helsingfors och Nyland kommer man att söka sommarjobb minst: endast 56 % uppger att de kommer att söka sommarjobb. För resten av Finland är siffran ungefär 70 %.

Ekonomi och ungdom TAT har undersökt ungas attityder och förväntningar gentemot arbetslivet i mer än 20 års tid. Undersökningens material har samlats in under perioden 27.1.–8.4.2022 och den har utförts av Taloustutkimus Oy. 

Tilläggsuppgifter:

Lauri Vaara

Specialsakkunnig, lärarutbildning och forskning

lauri.vaara@nuortennyt.fi

044 0772 373

Jenni Järvelä

Jenni Järvelä

Verkställande direktör

jenni.jarvela@nuortennyt.fi

040 5567 156