Digitalt material / Lågstadiet, Lågstadiet, åk 4-6

Cashhjälte Junior | Lektion 3: Sparande och eget välmående

Lärarens infosnutt

 

Syftet med lektionen:

 • Eleven lär sig att spara och planera hur man spenderar pengar.
 • Eleven förstår att de egna valen är viktiga när man spenderar pengar.
 • Eleven förstår att egna konsumtionsval och välmående är kopplade till miljön.
 • Eleven förstår vilka områden välmående består av.
 • Eleven lär sig känna igen på vilka sätt man kan påverka sitt eget välmående.

 

Lektionens uppbyggnad:

Lektionens längd 45 min

 1. Lär känna ämnet för lektionen
 2. Spela spelet: kapitel 6-8 (cirka 15 minuter)
 3. Självständiga uppgifter
 4. Uppgift som sammanfattar lärandehelheten
 5. Tilläggsuppgifter

 

Ordlista

Sociala relationer

 • Sociala relationer är interaktioner, möten och umgänge mellan människor. Vänner, grannar och familjemedlemmar är en del av de sociala relationerna.

Välmående

 • Välmående påverkas av många saker, såsom vila, motion och kost. Olika människor får ett bättre välmående av olika saker. Välmående innebär ett allmänt gott hälsotillstånd och en känsla av att må bra.

 

Förberedelser inför lektionen

Håll lektionsplanen nedan framlagd så att instruktionerna, uppgifterna och svarsexemplen finns till hands allt eftersom lektionen fortskrider.

Via länken nedan öppnar du elevernas elevernas instruktioner som anvisningar för uppgiften. Det är bra att projicera instruktionerna på tavlan så att eleverna kan se dem.

 

Elevernas instruktioner

 

Reservera enheter för elever att spela spelet på (mobiltelefon, surfplatta eller dator). Du kommer till spelet här. 

 

 

Lektionsplan

 

I Bekanta dig med ämnet: Sparande och eget välmående (cirka 5 min)

Syftet med uppgiften är att ge en introduktion i lektionens tema: sparande och välmående. Du kan använda frågorna nedan som hjälp.

 • Har eleverna sparat till något särskilt? Om så är fallet, på vilket sätt?
 • Känner eleverna någon som skulle ha sparat pengar länge till något han/hon ville ha?
 • På vilket sätt hör ditt eget välmående och ditt sparande samman? Kan sparande bidra till välmående? Om så är fallet, på vilket sätt? Här kan ni till exempel prata om hur mycket hobbyutrustning kostar.

Spela spelet så får ni höra Bettis och andras tankar om sparande och välmående.

 

 

II Spela spelet: Kapitel 6–8 (cirka 15 min)

Eleverna spelar Cashhjälte Junior kapitel 6–8 på egna enheterna. En dator, surfplatta eller smarttelefon kan användas.

 

Spelets intrig:

 Kapitel 6 Spara och tjäna pengar 7 min

 • Spelaren och Betti Biet diskuterar drömmar och sparande. Slanten Mynt ger spelaren tips om att spara pengar och tjäna fickpengar. I slutet av kapitlet väljer spelaren sin favoritfödelsedagspresent till sin vän.

Kapitel 7: Pengar, miljö och välmående 7 min

 • Spelaren och Betti Biet går på födelsedagskalas i parken. Spelaren lär sig om saker som ökar välmående, till exempel vikten av vänner och hobbyn. Spelaren hör hur man genom att ta hand om ekonomi, miljö och sin egen hälsa kan främja välmående.

Kapitel 8: Mot en hållbar framtid 2 min

 • En kort sammanfattning av dagen. ”När välmående, miljö och ekonomi är i ordning ser också framtiden ljusare ut.”

 

 

 

III Att spara – en självständig uppgift (cirka 5 min)

Eleven kan utföra denna uppgift självständigt efter att ha spelat kapitel 6 i spelet. Öppna på förhand elevernas instruktioner och projicera instruktionerna på tavlan så att eleverna kan se dem.

 

A: Slanten vill om sex månader köpa ett brädspel som kostar 36 €. Hur mycket måste Slanten spara i månaden för att kunna köpa spelet? Slanten har inga besparingar från tidigare.

Svar: 36/6=6. Slanten måste alltså spara 6 euro per månad för att kunna köpa ett brädspel om ett halvår (6 månader).

B: Hitta på en produkt som du skulle behöva eller vilja köpa. Uppskatta eller ta reda på produktens pris. Du kan använda nätet som hjälp. Räkna sedan ut hur mycket du skulle behöva spara varje månad för att kunna köpa varan efter sju månader.

 

 

IV Välmående – Självständig uppgift (cirka 5 min)

Eleven kan utföra denna uppgift självständigt efter att ha spelat kapitel 7 i spelet. Uppgiften kan också utföras parvis. Öppna på förhand elevernas instruktioner och projicera instruktionerna på tavlan så att eleverna kan se dem.

 

Spelet handlade om hur viktigt det är att ta hand om sitt eget välmående. Skriv ner svaren på uppgifterna nedan.

 1. Kom ihåg minst tre saker som i spelet beskrevs som bra sätt att ta hand om sitt eget välmående. Hitta själv på fler exempel.
  • Svar: Att njuta av naturen, umgås med närstående och vänner, vila, en god natts sömn, avkoppling, ta hand om penningärenden ger också trygghet.
 2. På vilket sätt hör ditt eget välmående och sparande samman?
  • Svar: Genom att spara kan du förverkliga dina drömmar. Att spara handlar om att förbereda sig för framtiden och trygga framtiden. Att ta väl hand om sin ekonomi ökar eget välmående
 3. Vilka saker gör dig glad och välmående?
  • Det finns inget riktigt svar på detta, men eleverna kan ha saker från en ytterlighet till en annan.

 

 

 

V Uppgift som sammanfattar lärandehelheten: En hurudan födelsedagspresent skulle du kunna ge en vän? – uppgift i par (cirka 10–15 min)

Inled uppgiften genom att berätta för eleverna att de nu har hört och lärt sig om på vilket sätt omsorg om miljön och sig själv, samt ekonomiska frågor, är kopplade till varandra. Öppna på förhand  elevernas instruktioner och projicera instruktionerna på tavlan så att eleverna kan se dem. Uppgiften kan utföras genom att skriva, rita, pyssla eller till och med i videoformat. Uppmuntra eleverna att vara kreativa och uppfinningsrika för att komma på en present och genomföra en presentation.

 

Fundera på vilken typ av födelsedagspresent du skulle kunna ge en vän baserat på vad du har lärt dig.

Svarsexempel: en gemensam picknick med vänner med något gott att äta, en återvunnen present eller en gåva köpt som begagnad, en utflykt i naturen med en vän, en biobiljett.

 

 

VI Vi ger respons (cirka 5–10 min)

I denna uppgift ger eleverna respons på lärandehelheten Cashhjälte Junior.

Vissa punkter i responsenkäten fungerar samtidigt som en självutvärdering och stödjer bedömningen av elevernas eget lärande.

Anvisningar:

Ta fram elevernas datorer, surfplattor eller smarttelefoner. Varje elev besvarar responsenkäten personligen.

Medan eleverna fyller i sina egna responsenkäter kan läraren fylla i lärarens responsenkät.

Vi utvecklar utbildningsmaterialet utgående från respons från elever och lärare, så vi hoppas att du svarar på responsenkäterna. Responsen ges anonymt.

Länk till elevernas responsenkät

Länk till lärarens responsenkät

 

 

Tilläggsuppgift:

Frågesport

Syftet med frågesporten är att repetera de saker man lärt sig under lärandehelheten.

 1. Vilken av dessa produkter kostar mest? (De rätta svaren med mörkare färg)
  1. 300 g godispåse
  2. ett kilo morötter
  3. en liter naturell yoghurt
 2. Vilket av dessa är INTE ett bra spartips?
  1. Köp bara det du behöver.
  2. Köp begagnade saker.
  3. Spendera pengarna på lågkvalitativt snabbmode.
 3. Hur kan du spara miljön med dina egna inköp?
  1. Genom att alltid köpa nya saker.
  2. Genom att köpa en ny produkt i stället för att reparera en gammal.
  3. Köpa högkvalitativa och hållbara produkter.
 4. Vad är INTE ett tecken på en ansvarsfull produkt?
  1. Produkten är hållbar.
  2. Produkten är förmånlig.
  3. Produkten är lokalt tillverkad.
 5. Att spara är smart, eftersom:
  1. Genom att spara kan man förbereda sig inför framtiden och minska sin oro.
  2. Genom  att spara kan man köpa saker direkt.
  3. Genom att spara kan man sova längre.
 6. Vilka av dessa bidrar till välmående?
  1. Regelbunden dygnsrytm.
  2. Jämn måltidsrytm.
  3. Tid tillsammans med andra människor.
 7. Hur kan man förlänga en produkts livslängd?
  1. Genom att återvinna produkten vidare.
  2. Genom att ta hand om produkten.
  3. Genom att köpa en ny produkt för att ersätta en gammal.

 

Om ni har genomfört Cashhjälte Juniorlektionerna i ordningsföljden från den första till denna tredje lektion, har ni nu slutfört lärandehelheten Cashhjälte Junior. Bra jobbat!

 

Längd: 45 min

Utgivare/Producent: Ekonomi och Ungdom TAT

Publicerat: 01/2023

Nyckelord: användning av pengar i vardagen, hållbar utveckling, hantera den egna ekonomin, egna val, miljö

Gå till materialet

Skicka meddelande/respons till producenterna

 

Varaktighet: 45 min

Utgivare/Författare: Ekonomi och ungdom TAT

Publicerat: 01/2023

Nyckelord: användning av pengar i vardagen, välmående, hållbar utveckling, miljö