Digitalt material / Lågstadiet, Lågstadiet, åk 4-6

Cashhjälte Junior: Lektion 1 – Cashhjälte Junior och daglig användning av pengar

Lärarens infosnutt

Lektionens mål

 • Eleven bekantar sig med lärandehelheten och dess ämnen.
 • Eleven bekantar sig med begreppen pengar, miljö och välfärd.
 • Eleven reflekterar över sin egen användning av pengar och planer för användningen av pengar i vardagliga situationer.
 • Eleven lär sig att uppskatta priser.

 

Lektionens uppbyggnad

Lektionens längd 45 min

 1. Att lära känna lärandehelheten och dess innehåll
 2. Att lära känna ämnet för lektionen
 3. Spela kapitel 1 och 2 i spelet (ca 15 min.)
 4. Gruppuppgift: Leken Land-hav-skepp med ekonomiskt tema
 5. Självständig uppgift: Förnuftig användning av pengar

 

Ordlista

Pengar

 • Pengar, eller valuta, är något man kan använda för att köpa något. Pengar är ett betalningsmedel som kan bytas mot tjänster eller varor. Konkreta pengar är kontanter, det vill säga mynt eller sedlar. Pengar kan flyttas mellan bankkonton i stället för kontanter, pengarna kan i så fall inte ses konkret.

Välmående

 • Välmående innebär ett allmänt gott hälsotillstånd och en känsla av att må bra. Välmående påverkas av många saker, såsom vila, motion och kost. Olika människor får ett bättre välmående av olika saker.

Miljö

 • Med miljö avses den livsmiljö som människan lever i. Miljön består av många saker, såsom vädret, klimatet och det samhälle vi lever i. En miljö för eleven är till exempel skolan.

Budget

 • En uppskattning av varifrån pengarna kommer och vart pengarna kommer att gå. Man kan planera en budget genom att tänka på varifrån man kan få pengar, hur mycket och vad man vill spendera dem på. Budgeten gör att man kan kontrollera sin egen ekonomi.

Cirkulär ekonomi

 • Med cirkulär ekonomi avses att man strävar efter att tillgängliga råvaror och saker hålls i omlopp så länge som möjligt. Saker kastas inte i soporna efter användning, utan de och deras delar återanvänds.

 

Förberedelser inför lektionen

Håll lektionsplanen nedan framlagd så att instruktionerna, uppgifterna och svarsexemplen finns till hands allt eftersom lektionen fortskrider.

Öppna via länken nedan Elevernas instruktioner som anvisningar för uppgifterna. Det är bra att projicera anvisningarna på tavlan så att eleverna kan se dem.

Elevernas instruktioner | Cashhjälte Junior och daglig användning av pengar

Reservera enheter för eleverna att spela spelet på (mobiltelefon, surfplatta eller dator). Du kommer till spelet här.

 

 

Lektionsplan

I Att lära känna lärandehelheten och dess innehåll (cirka 5 min)

Syftet med denna uppgift är att lära känna lärandehelheten och väcka elevernas intresse för spelet.

Presentera spelet Cashhjälte Junior och dess figurer. Berätta också, vad eleverna förväntas lära sig. Öppna elevernas instruktioner och visa en bild av spelet.

 

Spelets innehåll:

 • Cashhjälte Junior är ett endagsäventyr i en fantasivärld, där spelaren letar efter en födelsedagspresent till sin vän.
 • När spelaren letar efter en födelsedagspresent reflekterar spelaren över och gör val när det gäller användningen av pengar, en välmående miljö och sitt eget välbefinnande.
 • Med på äventyret är fantasifigurerna Betti Biet, Slanten Mynt, Eviga Trädet och Soptunnan, som ger tips och infosnuttar som stöd för spelarens val.
 • De val som spelaren gör visas i spelet som penningpoäng, miljöpoäng och välfärdspoäng. De val en spelare gör påverkar hur många av dessa olika poäng som samlas.

Vad lär sig eleven?

 • Eleven lär sig att planera och spendera pengar på ett ansvarsfullt sätt.
 • Eleven utvecklar sin vardagskompetens.
 • Eleven lär sig hur de egna valen påverkar den egna ekonomin, välbefinnandet och miljön.
 • Eleven lär sig att förstå sambanden mellan penningfrågor, miljöns välmående och sitt eget välbefinnande.

 

 

 

 

II Lär känna ämnet för lektionen: Ekonomi, miljöns välmående och det egna välbefinnandet (cirka 5 min)

Syftet med denna uppgift är att ta reda på hur väl eleverna känner till begreppen pengar, miljö och välmående.

Diskutera lärandehelhetens ämnen: pengar, miljöns välmående och eget välbefinnande. Till en början kan man öppna begreppen tillsammans med hjälp av ordförklaringar.

Läraren antecknar frågor och reflektioner som har väckts hos eleverna. Ni kan återgå till dessa anteckningar i slutet av lärandehelheten.

 

Frågor som stöd för diskussionen:

 • Vad betyder begreppen pengar, miljö och välbefinnande?
 • Pengar: Är eleverna vana att använda pengar? I vilka situationer har eleverna använt pengar?
 • Miljö: Har eleverna funderat över hur de kan ta hand om miljön? Hur kan användningen av pengar påverka miljöns välmående?
 • Välbefinnande: Vad kan man göra för att ta hand om sitt eget välbefinnande? Vad är sambandet mellan ditt eget välbefinnande, ekonomi och miljö?
 • Vilket ämne vill eleverna att lära sig mest om?
 • Vilket ämne verkar svårast just nu? Varför?
 • Vilket ämne är lättast? Varför?

 

Hjälpsvar till ovanstående frågor:

Hur kan användningen av pengar påverka miljöns välmående?

 • Svar: Med egna inköp och val kan man påverka miljöns välmående. När man till exempel köper immateriella gåvor och bara de saker man behöver, tackar miljön. Konsumtionsval i samband med till exempel resor och mat påverkar också miljön.

Vad är sambandet mellan ditt eget välbefinnande, ekonomi och miljö?

 • Svar: Att ta hand om sina penningärenden ger trygghet och stabilitet. Med pengar kan vi också förverkliga några av våra egna drömmar. Dessa saker gör människan på gott humör och ökar välbefinnandet. Att njuta av naturen ökar också välbefinnandet för många människor. Människor kan också må bra av att med hjälp av egna gärningar och val ha kunnat ta hand om miljöns välmående.

 

III Spela spelet på egna enheter: Kapitel 1 och 2 (cirka 15 min)

Eleverna spelar kapitel 1 och 2 i Cashhjälte Junior på egna enheter. En dator, surfplatta eller smarttelefon kan användas.

Spelets handling:

Kapitel 1: God morgon! 3 min.

 • Spelet börjar när Betti Biet presenterar sig för spelaren och uttrycker sin oro över att människor inte verkar ha helt ordning på sin ekonomi eller frågor som gäller miljön och välbefinnande. Betti Biet reser med spelaren till staden för att hitta en födelsedagspresent till spelarens vän.

Kapitel 2: Dagligt användande av pengar 10 min

 • I det andra kapitlet letar spelaren och Betti Biet efter en födelsedagspresent. Som stöd för sina val berättar Betti om hur man kan spara naturresurser och pengar. Slanten Mynt presenterar sig för spelaren och berättar om förnuftig användning av pengar: att följa upp inkomster och utgifter, d.v.s. göra en budget, jämföra priser och tjäna pengar.

 

 

 

IV Leken land-hav-luft med ekonomiskt tema: Vad kostar det? – en praktisk uppgift (cirka 10 min)

I denna uppgift lär sig eleven förstå värdet av vanliga nyttigheter. Den praktiska leken genomförs av hela klassen. I spelet bedömer eleverna priserna på olika nyttigheter.

Förberedelser:

För att spela behöver du tre linjer eller andra markerade ställen. Leken kan genomföras i ert eget klassrum eller till exempel på gården. Du kan också arrangera spelet medan du står på plats så att de olika punkterna visas med din egen kropp: sittande på huk, stående och med att sträcka sig mot taket. Öppna om du vill elevernas instruktioner och visa lekens uppgift för eleverna.

Linjerna eller platserna benämns så här:

 • A: en vara som vanligtvis kostar mindre än 2 € i butiken
 • B: en vara som vanligtvis kostar mellan € 2 och € 10 i butiken
 • C: en vara som vanligtvis kostar mer än € 10 i butiken

Lekens förlopp:

 • Eleverna ställer sig på mittlinjen och väntar på att läraren ska säga till dem, vart de ska flytta.
 • Läraren nämner en sak och eleven går till linjen för hur mycket han eller hon bedömer att saken kostar som ny.
 • Under eller efter leken kan ni diskutera överraskande observationer och varför produkterna kostar så olika. Ni kan också tillsammans med eleverna ta reda på varornas exakta priser och jämföra olika priser på samma produkt.

 

För läraren att nämna: äpple (A), hockeyhandske (C), vattenmelon (B), saftburk (A), färdig måltid (B), innebandyklubba (C), citron (A), mjölkkartong (A), flingpaket (B), frimärke (A), spel till PlayStation5 (C), tandborste (A och B), stor Legoförpackning (C), förpackning med malet kött (B), biobiljett (C), chokladstång(A), kaffepaket (B).

Tips! Om ni vill kan ni ändra uppgiften så, att priskategorierna till exempel är under 20 €, 20–50 € och över 50 €. I detta fall kan saker som nämns vara till exempel kläder (munkjacka, ryggsäck, mössa), elektronik (spelkontroll, hörlurar, laddare, telefon), upplevelser (simhallsbiljett, konsertbiljett) och delikatesser.

 

 

Förnuftig användning av pengar – en självständig uppgift (cirka 5 min)

Eleven kan utföra denna uppgift självständigt, efter att han eller hon har spelat spelets kapitel 1 och 2. Man kan också ge den som en hemuppgift.

Med hjälp av denna uppgift reflekterar eleven över sin egen användning av pengar och planer för användningen av pengar i vardagliga situationer.

Öppna elevernas instruktioner och visa uppgiften för eleverna. Uppgiften besvaras i ett häfte eller på en annan plattform.

 

1. I spelet berättade Betti och Slanten om förnuftig användning av pengar. Vad är förnuftig användning av pengar? Skriv ner tre saker som du kommer att tänka på. Du kan också ge exempel på hur du själv har spenderat pengar klokt.

Svarsexempel för uppgiften: Pengar slösas inte och pengar spenderas sparsamt. Pengar spenderas inte över de egna tillgångarna. Egna inkomster och utgifter följs upp och den egna användningen av pengar planeras (budget). Låt oss i förväg fundera över vad vi vill använda pengarna till. Om man till exempel får en veckopeng på 5 €, kan man efter en månad köpa något som kostar 20 €.

 

2. Hitta på två tips hur man kan spendera pengar på ett förnuftigt sätt. Skriv ner tipsen. Om du vill kan du också rita en bild av tipsen.

Svarsexempel för uppgiften: Jag planerar vad jag vill köpa. Jag spenderar inte pengar på onödiga saker. Jag följer priser och väljer en produkt med ett rimligt pris och som är hållbar. Jag sparar pengar varje månad. Jag räknar hur mycket pengar jag har spenderat. Jag skriver upp när jag spenderar pengar.

 

 

 

Vi ger respons (cirka 5–10 min)

I denna uppgift får du och dina elever ge respons på lärandehelheten Cashhjälte Junior. Vi uppskattar verkligen din respons. Om ni går igenom alla tre lektionerna, ge respons först i slutet av den tredje lektionen.

Vissa avsnitt i responsen fungerar också som en självutvärdering och stödjer elevernas egen bedömning av sitt lärande.

Anvisningar:

Ta fram elevernas datorer, surfplattor eller smarttelefoner. Varje elev svarar på responsenkäten personligen.

Medan eleverna fyller i sina egna responsenkäter kan läraren fylla i lärarens responsenkät.

Vi utvecklar innehållet i utbildningsmaterialet baserat på respons från elever och lärare och därför hoppas vi att ni svarar på responsenkäten. Responsen ges anonymt.

Länk till elevernas responsenkät

Länk till lärarens responsenkät

 

 

Du kommer till materialet för nästa lektion genom att skrolla ner och klicka på produktkortet “Cashhjälte Junior| Lektion 2: Mina val och miljön”.

 

 

Längd: 45 min

Utgivare/Producent Ekonomi och Ungdom TAT

Publicerat: 01/2023

Nyckelord: användning av pengar i vardagen, välmående, hållbar utveckling, hantera den egna ekonomin, egna val, miljön

Skicka meddelande/respons till producenterna

Varaktighet: 45 min

Utgivare/Författare: Ekonomi och ungdom

Publicerat: 01/2023

Nyckelord: undervisningsmaterial, användning av pengar i vardagen, välmående, hållbar utveckling, miljö