Digitalt material / Lågstadiet, Lågstadiet, åk 4-6

Cashhjälte Junior | Lektion 2: Egna val och miljön

Lärarens infosnutt

 

Lektionens mål

 • Eleven förstår konsekvenserna av sina egna konsumtionsval för miljön.
 • Eleven bedömer sina konsumtionsval med tanke på miljöns välmående.
 • Eleven lär sig att förlänga varors och kläders livslängd.
 • Eleven lär sig om återvinning och sortering.

 

 

Lektionens uppbyggnad

Lektionens längd 45 min

 1. Lär känna ämnet för lektionen
 2. Låt oss spela spelets kapitel 3–5 (ca 30 minuter)
 3. Gruppuppgift: Förlängning av ett plaggs livslängd
 4. Självständiga uppgifter: Underhåll av varor och sortering
 5. Tilläggsuppgift: Som hemuppgift, en redogörelseuppgift om hemmets saker

 

Ordlista

Hållbar konsumtion

 • Med hållbar konsumtion avses att man genom egna val kan påverka att det inte uppkommer några miljkonsekvenser. Hållbar konsumtion är till exempel att bara köpa det som behövs och återvinna oanvända varor på ett korrekt sätt.

Ekologisk produkt

 • En ekologisk produkt är en produkt, som inte skadar miljön och som kan återvinnas. Dessutom har inga miljöfarliga produkter, såsom kemiska ämnen, använts vid tillverkningen.

Koldioxidavtryck

 • Med koldioxidavtryck avses den klimatbelastning som något orsakar, det vill säga hur mycket växthusgasutsläpp orsakas för klimatet under en produkts eller varas livscykel.  Koldioxidavtrycket kan användas för att mäta hur mycket växthusgaser som produceras, till exempel genom att köra bil eller äta ost.

Förnybara naturresurser

 • Alla naturresurser som anses vara förnybara. När en förnybar resurs används, uppkommer eller skapas mer på ett naturligt sätt. Till exempel solljus och värme, liksom färskvatten, är förnybara naturresurser, eftersom  ljus och värme naturligt ökar när solen skiner varje dag, och färskvatten kommer till marken med regnvattnet.

Mikroplast

 • Mikroplast är små delar av plast som inte bryts ner i naturen eller bryts ner mycket långsamt. Mikroplast är ett stort problem i vattendrag eftersom de tränger igenom vattenreningsverkens filter och med vattnet hamnar i levande varelser. Mikroplast kan till exempel finnas i tvättmedel eller kosmetika.

 

Förberedelser inför lektionen

Håll lektionsplanen nedan framme så att instruktionerna, uppgifterna och svarsexemplen finns nära till hands allt eftersom lektionen fortskrider.

Via länken nedan öppnar du elevernas instruktioner. Det är bra att projicera instruktionerna på tavlan så att eleverna kan se dem.

Instruktioner för eleverna

Reservera enheter för eleverna att spela spelet (mobiltelefon, surfplatta eller dator). Du kommer till spelet  här. 

 

 

Lektionsplan

 

I Att lära känna ämnet: egna val och miljöns välmående (cirka 5 min)

Syftet med uppgiften är att ge en introduktion i lektionens tema: klimatsmarta val i vardagen.

I nästa kapitel i spelet får eleven träffa Eviga Trädet och Soptunnan, som ger tips på hur man genom egna val kan ta hand om miljön. Att underhålla varor, att endast köpa det som behövs, att låna, köpa miljövänliga saker, spara energi och återvinna är exempel på hållbara val i vardagen.

Diskutera med eleverna med hjälp av frågorna nedan:

 • Vilka miljögärningar i  vardagen hittar eleverna på?
 • Hur känner man igen en miljövänlig vara eller produkt?
 • När skulle man kunna låna en vara eller produkt i stället för att köpa?
 • Vad kan man göra med oanvända saker eller saker som blivit gamla?

Läraren antecknar frågor och reflektioner som har väckts hos eleverna. Ni kan återgå till dessa anteckningar i slutet av lärandehelheten.

 

 

 

II Spela spelet: kapitel 3–5 (ca 30 min.)

Eleverna spelar kapitlen 3, 4 och 5 i Cashhjälte Junior  på sina egna enheter. En dator, surfplatta eller smarttelefon kan användas.

 

Spelets intrig:

 Kapitel 3: De egna valens konsekvenser för miljön 10 min

 • Spelaren och Betti Biet fortsätter sitt sökande efter en födelsedagspresent. De går till biblioteket och parken. I parken bekantar sig spelaren med det Eviga Trädet, som berättar om hur val påverkar miljön och ger tips för hållbar konsumtion. I kapitlet får spelaren också lära sig om att låna och energigärningar i vardagen.

 Kapitel 4: Produkternas livslängd 10 min

 • Sökandet efter födelsedagspresenten fortsätter i staden. Spelaren går till klädbutiken med Betti Biet och får höra om klädernas livscykel och miljövänlighet. Spelaren reflekterar över vilken typ av kläder som skulle vara miljövänliga och vad skillnaden mellan en plastpåse och en tygkasse är.

Kapitel 5: Återvinning och nedskräpning 10 min

 • Spelaren och Betti Biet besöker en loppmarknad och möter Soptunnan. Soptunnan berättar om återvinning och sortering. Spelaren får också höra om mikroplast.

 

 

III Klädernas livslängd – Gruppuppgift (cirka 10 min)

I spelet ger Betti Biet tips om hur du skaffar kläder och tar hand om dem. Diskutera i klassrummet i en eller mindre grupper utgående från spelet hur man kan använda ett plagg längre och se till att plagget inte kastas i soptunnan. Du kan visa uppgiftens instruktioner på en dia från elevernas instruktioner. Be eleverna komma med minst tre idéer. Slutligen kan ni sätta ihop idéerna till exempelvis en gemensam instruktionstavla för klassen.

 

Svar på frågan:

 • Vi köper hållbara, högkvalitativa kläder. Sådana här kläder går inte sönder direkt.
 • Vi återvinner använda och oanvända kläder.
 • Vi gör ett favoritplagg själva.
 • Vi reparerar och lappar kläderna och slänger dem inte direkt.
 • Vi köper begagnade kläder, till exempel på en loppmarknad.
 • Vi använder syskonens kläder.
 • Vi lånar kläder av vänner eller uthyrningsföretag. Till exempel festkläder.
 • Vi förvandlar ett plagg till något annat, när det inte längre används. En gammal skjorta kan till exempel bli en handduk.
 • Det är också bra att fundera på vilket material plagget är tillverkat av. Det mest ekologiska plagget tillverkas i närheten och det är gjort av ett material som är hållbart och kan återanvändas. Till exempel är linne, trä eller bomull långvariga val.

 

Tips! Du kan också ordna en tävling i ämnet, där eleverna kommer på idéer i grupp för att förlänga klädernas livslängd. Det lag, som kommer på flest idéer vinner.

 

 

 

IV Underhåll av egna saker – en självständig uppgift (cirka 5 min)

Eleven kan utföra denna uppgift självständigt efter att ha spelat kapitel 3 i spelet. Öppna på förhand elevernas instruktioner och projicera instruktionerna för uppgiften nedan på tavlan så att eleverna kan se dem.

I spelet påminde Eviga Trädet om att det är viktigt att ta väl hand om sina ägodelar så att de varar längre. Välj en av dina egna saker och fundera på hur du ska ta hand om den. Det kan till exempel vara en cykel, ett plagg eller din favoritskatt. Skriv ner minst tre sätt på vilka du kan ta hand om dina saker.

Svarsexempel: Till exempel en cykel behöver regelbundet underhåll: tvätt, oljning och åtdragning av kedjorna. Det är bra att förvara cykeln väderskyddad och hålla den låst. Man bör cykla enligt trafikreglerna, på cykelvägar.

 

 

V Bekanta sig med återvinningsanvisningarna – en självständig uppgift (cirka 5 min)

Eleven kan utföra denna uppgift självständigt efter att ha spelat kapitel 5 i spelet. Öppna på förhand elevernas instruktioner och projicera instruktionerna för uppgiften nedan på tavlan så att eleverna kan se dem.

           A.Ta reda på vad som återvinns i ditt klassrum.

 • Hurudana papperskorgar finns det i klassrummet? Skriv upp vilket avfall som återvinns i klassen.
 • Har klassen anvisningar för återvinning?
 • Finns det andra sopkärl i skolan än de i klassrummet? Skriv upp vilka andra sopkärl det finns i skolan.
 • Saknas ett sopkärl?

  B. Läs återvinningsanvisningarna för ditt hemområde på nätet. Skriv svaren på dessa frågor:
 • På vilken webbplats hittade du återvinningsanvisningarna?
 • Hur sorteras plast?
 • Hur kan jag sortera hushållspapper?

 

Tilläggsuppgift:

VI En utredningsuppgift om saker i hemmet – en självständig uppgift

Eleven kan slutföra denna uppgift efter att ha spelat kapitel 3 i spelet. Uppgiften är lämplig som hemuppgift. Anvisningarna finns också i elevernas instruktioner.

Se dig omkring hemma och ta reda på svaren till frågorna nedan.

 1. Vilka saker har ni hemma, som har hållit verkligt länge? Finns det exempelvis verkligt gamla möbler eller apparater hemma? Hur tar man i ditt hem hand om dessa saker som har hållit så länge?
 2. Vilka saker har ni hemma, som inte håller länge? Finns det till exempel någon apparat eller bruksvara hemma, som ofta behöver förnyas? Varför håller dessa saker inte så länge? Hur kunde man serva dessa saker?

 

 

Vi ger respons (cirka 5-10 min)

I denna uppgift får du och dina elever ge respons på lärandehelheten Cashhjälte Junior. Vi uppskattar verkligen din respons. Om du går igenom alla tre lektioner, ge responsen först i slutet av den tredje lektionen.

Vissa avsnitt i responsenkäten fungerar samtidigt som en självutvärdering och stödjer bedömningen av elevernas eget lärande.

Anvisningar:

Ta fram elevernas datorer, surfplattor eller smarttelefoner. Varje elev besvarar responsenkäten personligen.

Medan eleverna fyller i sina egna responsenkäter kan läraren fylla i lärarens responsenkät.

Vi utvecklar innehållet i utbildningsmaterialet utgående från respons från elever och lärare, så vi hoppas att du svarar på responsenkäterna. Responsen ges anonymt.

Länk till elevernas responsenkät

Länk till lärarens responsenkät

 

 

Du kommer till materialet för nästa lektion genom att skrolla ner och klicka på produktkortet “Cashhjälte Junior| Lektion 3: Sparande och eget välmående”.

Längd: 45 min

Utgivare/producent: Ekonomi och Ungdom TAT

Publicerat: 01/2023

Nyckelord: användning av pengar i vardagen, hållbar utveckling, hantera den egna ekonomin, egna val, miljö

Gå till materialet

Skicka meddelande/respons till producenterna

 

Varaktighet: 45 min

Utgivare/Författare: Ekonomi och ungdom TAT

Publicerat: 01/2023

Nyckelord: användning av pengar i vardagen, hållbar utveckling, miljö