INNOVATIONSLÄGER – LÅGKLASSERNA

 

Läromaterialet ”Innovationsläger – lågklasserna” tas bort från NYTs servicestig den 31.5.2024, och det kommer inte längre vara möjligt att använda det efter det datumet.​

Under läsåret 2024–2025 fortsätter vi att erbjuda omfattande läromaterial för arbetsliv, företagsamhet och ekonomikunskaper för alla skolnivåer. Du kan bekanta dig med våra övriga läromaterial för högklasserna här.

Vi utvecklar nytt!

Vi utvecklar för närvarande ett nytt program för företagsamhetsfostran för femteklassare i grundskolan. Efter lärarens bedömning kan programmet även användas i årskurs 4–6. i grundskolan.

Har du frågor? Kontakta vår kundtjänst: info@nuortennyt.fi 

Innovationslägret uppmuntrar till kreativitet och samverkan

Innovationslägren för åk 5–6 är en sex timmars aktiverande helhet där barnen får lära sig av unga. Arbetet på innovationslägret bygger på aktiviteter som utförs på olika kontrollpunkter med tutorerna som handledare. I de olika aktiviteterna får eleverna öva sig i gruppbildning, upptäcka sina egna, kompisens och hela teamets styrkor och innovera produkter, tjänster eller till exempel en temadag för hela skolan.

Lägret uppmuntrar barnen att bekanta sig med sina egna och gruppens styrkor, utveckla en produkt/tjänst för ett miniföretag och presentera den för andra. Under lägret stöds växelverkan mellan elever i åk 5–6 och 7–9 enligt tanken från unga till unga.

Beställ ett innovationsläger
För vem? Elever i årskurs 5–6 i grundskolan
Längd Rekommenderad längd sex timmar. Lägret kan också genomföras som en större eller mindre helhet än detta.
Stöd till läraren Färdigt materialpaket, stöd för utveckling av kunnandet och för facilitering.

Programmets mål

  • Idéutveckling: De ungas kreativitet föds i samarbete
  • Presentation: Det finns många sätt att presentera sina egna idéer
  • Samarbete: Vikten av att ta ansvar när man jobbar tillsammans

Lägeraktiviteter som kan anpassas

Som stöd för genomförandet av lägret finns ett färdigt materialpaket. I paketet finns bland annat dokumentmallar, lägerpass och lägerkontroller och mallar för intyg. Aktiviteterna, som utförs på separata kontrollpunkter, finns behändigt också i PowerPoint-filer. 

Teamaktiviteter

Kontrollpunkterna med teamaktiviteter tar upp elevens egna och kompisens styrkor, hjälper eleven att upptäcka samarbetets betydelse och stödjer gruppbildningen i lägergrupperna. 

Innovationsaktiviteter

Kontrollpunkterna med innovationsaktiviteter låter grupperna utveckla innovationer tillsammans och planera olika skeden och lösningar för genomförandet, så att det blir möjligt att göra idéerna mer konkreta. 

Presentationsaktiviteter

På kontrollpunkterna med presentationsaktiviteter får grupperna skapa en annons, presentation eller pitch för att presentera gruppens innovation eller lösning för genomförande. Lägret kan avslutas med ett större gemensamt evenemang där resultatet av gruppernas arbete presenteras. Lägret kan också avslutas genom att innovationerna presenteras för gruppernas egna tutorer. 

Metoder

Innovationslägret bygger på aktiverande och elevcentrerade metoder som fokuserar på problemlösning. Arbetet på innovationslägret består av teamarbets- och affärsverksamhetsrelaterade uppgifter som görs på kontrollpunkterna, samt av inspirerande berättelser och gemensamma framgångar. Det finns många uppgifter och läraren kan fritt välja bland dem eller följa de färdiga modelltidtabellerna.

Lägret stödjer utvecklingen av elevens interaktiva färdigheter, lärande genom att göra, identifiering av elevens egna styrkor och elevens problemlösningsförmåga. Lägret är en helhet som stödjer deltagarnas företagar- och arbetslivsfärdigheter. Dessutom uppmuntrar lägret barnen att samverka med tutorerna och med eventuella frivilliga från arbetslivet.

Läroplanen

Programmet stödjer målen för den riksomfattande läroplanen för den grundläggande utbildningen: 

  • Mångsidig kompetens 
  • Mångvetenskapligt lärområde och samarbete som förenar läroämnena 
  • Samarbete mellan hem och skola 
  • Övergångsskedet mellan åk 1–6 och 7–9

Lärare: så här genomför du ett Innovationsläger

Registrera dig

Du får åtkomst till innovationslägret genom att logga in i vårt programbibliotek.

Beställ digital material

 

Planera och genomför

Planera lägret med de övriga ansvariga lärarna och tutorerna.

Dela ut intygen och samla in respons

Ge oss respons så att vi kan vidareutveckla vårt program.

Har du frågor? Ta kontakt!

Veera Hakaste

Veera Hakaste

Sakkunnig, innehåll

veera.hakaste@nuortennyt.fi

050 3559 975