MITT LIV, MITT ANSVAR

Att bekanta sig med samhället, ekonomi och det egna ansvaret.

Lektioner som förstärker ansvarstagande och förståelse för den egna ekonomin

Det centrala innehållet i Mitt liv, mitt ansvar-lektionerna är ägande, den egna penninganvändningen och förhindrandet av snatteri. Under lektionerna åskådliggörs betydelsen av ansvar genom historier och elevens förståelse för ägande, eget ansvar och dess betydelse för den egna framtiden byggs upp. På lektionerna diskuteras också skatter, företagande och arbetsliv.

Den förnyade och utvidgade helheten med fem lektioner som baserar sig på läroplanen är riktad speciellt till tredjeklassare, men den passar även utmärkt för elever i åk 4–6. Mitt liv, mitt ansvar – lektionerna är förverkligade i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Rådet för brottsförebyggande samt Finsk Handel och dess medlemsorganisationer.

Vi utvecklar våra svenskspråkiga tjänster och enligt planen kommer det här materialet att finnas tillgängligt på svenska under år 2023.

För vem? För lågklasserna, åk 3–5
Längd Rekommenderad längd 5 lektioner
För läraren Färdiga lektionsplaner, videomaterial och lärarens material
Ekonomihantering

Uppbyggnad

 • Lektion 1: Vi sätter igång: Mitt liv, mitt ansvar
 • Lektion 2: Mitt, ditt & vårt
 • Lektion 3: Ekonomin i skick: Mina pengar, mina planer
 • Lektion 4: Företagsamhet lönar sig alltid
 • Lektion 5: Vår framtid, vårt ansvar
Ansvarstagande

Vad lär man sig

 • Under lektionerna får eleverna bekanta sig med hur samhället fungerar 
 • Eleverna får mod att agera ansvarsfullt och aktivt i samhället 
 • Hantera den egna ekonomin
 • Får en uppfattning om hur företag fungerar
 • Övningar i hur man beaktar miljöns hållbarhet i sin verksamhet
Baserar sig på läroplanen

Hur fungerar helheten

Inlärningshelheten kan integreras som en del av olika ämnen eller verkställas som en ämnesövergripande helhet eller temavecka. Helheten baserar sig på läroplanen.

Mitt liv, mitt ansvar -helheten innehåller: 

 • Färdiga lektionsplaner
 • Undervisningsvideon
 • Lärarens material, som stöder behandlingen av ämnet tillsammans med eleverna 

Materialen och videoklippen publiceras på denna sida under hösten.

Ta hand om den egna ekonomin

Se på trailer-video om helheten Mitt liv, mitt ansvar. På finska.

Lärandehelhetens innehåll och målsättning

Lektionsinnehåll

Kunskapsmål

Lärandehelheten och läroplanen

Presentation av materialet och information om dess användning

Ett färdigt Wilma-meddelande till vårdnadshavare

Våra samarbetspartner

Har du frågor?

Ta kontakt!

Riikka Ahonvala

Sakkunnig inom ungas arbetsliv

riikka.ahonvala@nuortennyt.fi

050 5242 568

Kolla in våra andra tjänster för lågstadiet

Mitt liv, mitt ansvar och mycket mer – använd vår servicestig i din undervisning!