INNOVATIONSLÄGER – HÖGKLASSERNA

 

Läromaterialet ”Innovationsläger – högklasserna” tas bort från NYTs servicestig den 31.5.2024, och det kommer inte längre vara möjligt att använda det efter det datumet.​

Under läsåret 2024–2025 fortsätter vi att erbjuda omfattande läromaterial för arbetsliv, företagsamhet och ekonomikunskaper för alla skolnivåer. Du kan bekanta dig med våra övriga läromaterial för högklasserna här.

Vi utvecklar nytt!

Vi utvecklar för närvarande också en ny helhet för lärande av arbetslivsfärdigheter för högklasserna för år 2025. Mer information om detta kommer under år 2024.

Har du frågor? Kontakta vår kundtjänst: info@nuortennyt.fi 

Ett äventyr med kreativitet och företagsamhet

Innovationslägret för högklasserna uppmuntrar unga att bekanta sig med sina egna och gruppens styrkor, att utifrån lägerutmaningen utveckla en idé för en produkt eller tjänst och att presentera den för andra. Lägret fungerar enligt principen från unga till unga, eftersom tutorerna på lägret är studerande i andra stadiet.

Lägret lämpar sig utmärkt som en del av ett mer omfattande lärområde som kombinerar flera olika läroämnen.

Beställ ett innovationsläger
För vem? Elever i åk 7–9 i grundskolan
Längd Programmets rekommenderade längd är 9–12 lektioner (eller 2 dagar).
Stöd till läraren Färdigt materialpaket

Läger för elever i åk 7–9 som leds av studerande vid gymnasiet eller inom yrkesutbildningen.

Under programmet upptäcker eleven

  • Problemlösning: Att utmaningar kräver arbete av processkaraktär
  • Presentation: Det finns många sätt att presentera sina egna idéer
  • Samarbete: Vikten av att ta ansvar när man jobbar tillsammans

Lägerkontroller som kan anpassas i programmet

Som stöd för genomförandet av lägret finns ett färdigt materialpaket. I paketet finns bland annat dokumentmallar, lägerpass och lägerkontroller och mallar för intyg. Aktiviteterna, som utförs på separata kontrollpunkter, finns nu behändigt också i PowerPoint-filer.

Teamaktiviteter 

Kontrollpunkterna med teamaktiviteter låter lägerdeltagarna bekanta sig med sina egna och andras styrkor och med teambildning.

Affärsverksamhetsrelaterade aktiviteter 

Kontrollpunkterna med aktiviteter som anknyter till affärsverksamhet låter lägerdeltagarna att utveckla nya idéer, spana efter nya lösningar och utveckla den utvalda lösningen så att den kan genomföras i praktiken. Under lägret utvecklar deltagarna affärsverksamhet utgående från sina egna intressen och idéer. De utvecklas vidare i team, där deltagarna lär sig och löser problem tillsammans. 

Metoder

Innovationslägret bygger på aktiverande och elevcentrerade metoder som fokuserar på problemlösning. Arbetet på innovationslägret består av teamarbets- och affärsverksamhetsrelaterade uppgifter som görs på kontrollpunkterna, samt av inspirerande berättelser och gemensamma framgångar. Det finns många uppgifter och läraren kan fritt välja bland dem eller följa de färdiga modelltidtabellerna. 

Lägret stödjer utvecklingen av elevens interaktiva färdigheter, lärande genom att göra, identifiering av elevens egna styrkor och elevens problemlösningsförmåga. Lägret är en helhet som stödjer deltagarnas företagar- och arbetslivsfärdigheter. Dessutom uppmuntrar lägret de unga att samarbeta med tutorerna och med eventuella frivilliga från arbetslivet. 

Läroplanen

Programmet stödjer målen den riksomfattande för läroplanen för den grundläggande utbildningen:

  • helhetsskapande undervisning – ämnesöverskridande 
  • mångsidig kompetens – K1–K7 
  • mångvetenskapligt lärområde – grepp om fenomenet 
  • övergångsskedet mellan åk 7–9 och andra stadiet – från unga till unga 
  • informations- och kommunikationsteknik i undervisning och lärande – bli bekant med sociala medier och programmering
  • samarbetet mellan skolan och externa aktörer – arbetslivets representanter med 

Lärare: så här genomför du programmet

Du får åtkomst till innovationslägret genom att logga in i vårt programbibliotek.

Studera materialet

Studera lägrets genomförande och material.

Beställ ett Innovationsläger

Planering och genomförande

Planera lägret med de övriga ansvariga lärarna och tutorerna.

Planering och genomförande

Planera lägret med de övriga ansvariga lärarna och tutorerna.

Har du frågor? Ta kontakt!

Veera Hakaste

Veera Hakaste

Sakkunnig, innehåll

veera.hakaste@nuortennyt.fi

050 3559 975

Andra tjänster för högklasserna