INNOVATIONSLÄGER – ANDRA STADIET

 

Läromaterialet ”Innovationsläger – andra stadiet” tas bort från NYTs servicestig den 31.5.2024, och det kommer inte längre vara möjligt att använda det efter det datumet.​

Under läsåret 2024–2025 fortsätter vi att erbjuda omfattande läromaterial för arbetsliv, företagsamhet och ekonomikunskaper för alla skolnivåer. Du kan bekanta dig med våra övriga läromaterial för andra stadiet här.

Har du frågor? Kontakta vår kundtjänst: info@nuortennyt.fi 

Företagarfärdigheter och innovativt umgänge

Innovationslägret för andra stadiet är en aktiverande helhet där unga lär sig av andra unga. På lägret får deltagarna göra aktiverande uppgifter innovativt. De övar sig i framtidsfärdigheter, till exempel delaktighet, upptäckten av sina egna styrkor, företagarfärdigheter, kommunikativa och interaktiva färdigheter, ömsesidighet och färdigheter i teamarbete.

Beställ ett innovationsläger
För vem? Gymnasier och yrkesläroanstalter i andra stadiet
Längd Programmets rekommenderade längd är 9–12 lektioner (eller 2 dagar).
Stöd till läraren Färdigt materialpaket

Interaktiv teaminlärning – interaktiva färdigheter – problemlösning – planeringsfärdigheter – innovation – utveckling av företagsidéer

Mål och metoder

Inlärningsmål

Lägret stödjer utvecklingen av studerandes interaktiva färdigheter, lärande genom att göra, identifiering av studerandes egna styrkor ochstuderandes problemlösningsförmåga. Lägret är en helhet som stödjer deltagarnas företagar- och arbetslivsfärdigheter. Dessutom uppmuntrar lägret de unga att samarbeta med tutorerna och med eventuella frivilliga från arbetslivet.

Aktörer på lägret

Innovationslägret genomförs tillsammans med lägertutorer. 

  • lägret har en eller flera ansvariga lärare 
  • lägret genomförs enligt principen från unga till unga 
  • lägret genomförs av tutorerna i samarbete med den ansvariga läraren
  • den ansvariga läraren utbildar tutorerna till Innovationslägrets ledare 
  • representanter från arbetslivet/företagare medverkar som sparringpartner under lägret 

Metoder

Innovationslägret bygger på aktiverande och elevcentrerade metoder som fokuserar på problemlösning. Arbetet på innovationslägret består av teamarbets- och affärsverksamhetsrelaterade uppgifter som görs på kontrollpunkterna, samt av inspirerande berättelser och gemensamma framgångar. Det finns många uppgifter och läraren kan fritt välja bland dem eller följa de färdiga modelltidtabellerna.

För lärare

  • Färdigt materialpaket som stödjer utvecklingen av företagar- och arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskaper 
  • Stöd för utveckling av mångsidig kompetens 
  • Stöd för teambildning och ökad gemenskap 
  • Stöd för samarbetet mellan hemmet och skolan 
  • Stöd för genomförandet av programmet

Lärare: så här genomför du programmet

Du får åtkomst till innovationslägret genom att logga in i vårt programbibliotek.

Studera materialet

Studera lägrets genomförande och material.

Beställ ett Innovationsläger

Planering och genomförande

Planera lägret med de övriga ansvariga lärarna och tutorerna.

Prestation och respons

Anteckna lägerprestationen efter lägret.

Har du frågor? Ta kontakt!

Veera Hakaste

Veera Hakaste

Sakkunnig, innehåll

veera.hakaste@nuortennyt.fi

050 3559 975

NYTs tjänster för andra stadiet