CASHHJÄLTE JUNIOR

Ett berättelsebaserat och medryckande spel som tränar ekonomiska färdigheter.

Cashhjälte Junior undervisar elever i att göra vardagsval gällande konsumtion och pengar

Cashhjälte Junior är en lärandehelhet om teman som berör ekonomi, miljö och välmående för fjärdeklassare. Lärandehelheten består av ett mobilspel med tillhörande material för lärare och en lektionsplan för tre 45 minuter långa lektioner. Lärandehelheten baserar sig på läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Det går att spela mobilspelet Cashhjälte Junior också som sådant. Spelet kan spelas under en spelgång eller i delar. Mobilspelet räcker sammanlagt 60 minuter och det kan spelas på telefonen, datorn eller pekplattan.

Cashhjälte Junior kan också utnyttjas i årskurserna 3–6.

Välkomna att spela Cashhjälte Junior!

Spelet är skapat i samarbete av Ung företagsamhet och ekonomi NYT, Ekokumppanit, Nordea och 10monkeys. Spelet har även fått bidrag av Tammerfors stad samt miljöministeriet. Spelet lämpar sig bäst för elever i åk 3–6. Spelet kan spelas självständigt eller med lärarens ledning. Det finns tre färdiga lektionsplaner som stöd för undervisningen. Du hittar lektionsplanerna när du scrollar neråt på denna sida.

Klicka här för att spela!

Uppbyggnad

 • Ett berättelsebaserat mobilspel för elever
 • Lärarmaterial och färdiga lektionsplaner för tre lektioner

 

 • Lektion 1: Cashhjälte Junior och vardaglig pengaanvändning (spelets kapitel 1–2)
 • Lektion 2: Egna val och miljön (spelets kapitel 3–5)
 • Lektion 3: Sparande och eget välmående (spelets kapitel 6–8)

Vad lär man sig av spelet?

 • Genom att spela mobilspelet lär sig eleven att veta hur de egna valen påverkar ekonomin, välmåendet och miljön
 • Eleven lär sig att planera sin konsumtion samt hur man konsumerar ansvarsfullt
 • Eleven lär sig färdigheter att ta hand om sig själv
 • Eleven lär sig sambandet med pengar, miljöns välmående samt det egna välmåendet

Hur fungerar spelet

Mobilspelet kan spelas i delar och behandla ämnena under tre (45 min) lektioner. I materialet finns också tilläggsuppgifter, som möjliggör en utförligare behandling. Eleverna kan också enbart spela mobilspelet som helhet eller i delar. Om eleven återvänder till spelet med samma enhet som förr, känner spelet igen eleven och möjliggör fortsättning från vart man blev senast.

Cashhjälte Junior inlärningshelheten innehåller:

 • Ett berättelsebaserat mobilspel för eleverna
 • Lärarmaterialet samt tre färdiga lektionsplaner, som stöder behandlingen av spelens olika temaområden.

Inlärningshelhetens innehåll och mål

Innehållet i inlärningshelheten

Lektionernas innehåll

Inlärningsmål

Cashhjälte Junior och läroplanen

Helheten bygger på mångsidig kompetens

Intregreringsmöjligheter inom olika ämnen

Anvisningar till materialet

Att använda spelet

Frågor om Cashhjälte Junior?

Ta kontakt!

Mari Hannola-Antikainen

Mari Hannola-Antikainen

Sakkunnig, ungas ekonomikunnande

mari.hannola-antikainen@nuortennyt.fi

050 4725 265

Kolla in våra andra tjänster för lågstadiet

Cashhjälte Junior och mycket mer – använd vår servicestig i din undervisning!