/ Nyheter, Ett år som företagare

NYT-företag skickade in mer än 150 bidrag till webbtävlingarna på hösten 2023

Webbtävlingen för programmet Ett år som företagare ordnades igen under hösten 2023. Tävlingen var öppen för alla registrerade NYT-företag och 151 bidrag lämnades in till tävlingen inom utsatt tid. Bidragen bedömdes på traditionellt vis av en jury bestående av sakkunniga i Ung företagsamhet och ekonomi NYT och NYT-alumner. Vinnarna i tävlingen får penningpris på 200 euro som de kan använda för att utveckla sin företagsverksamhet.

Vuosi yrittäjänä -verkkokilpailut 2023 voittajat

Vinnarna i Ett år som företagare-webbtävlingar 2023 per kategori: 

Bästa säljpitch 

Vinnare, grundstadiet Greenly NYT, Högstadiet i Petalax 

Greenly NYT:s säljpitch är tydlig och funktionell. NYT-företagarna uppträder självsäkert och rollerna är väl fördelade. Säljpitchen berättar om NYT-företagets ansvarsfulla affärsidé på ett mångsidigt och kreativt sätt – och bäst av allt, på tre språk. Slutet av säljpitchvideon är imponerande. 

 

Vinnare, andra stadiet och högskolestadiet: BLEHA NYT, Ylöjärven lukio 

BLEHA NYT:s säljpitch använder videofilmningens möjligheter på ett strålande sätt. Säljpitchen är roligt skriven och dramatiserad. Videofilmen håller tittaren i sitt grepp ända till slutet. Företaget använder många marknadsföringsmetoder på ett engagerande sätt. Dessa NYT-entreprenörer vet hur man satsar. 

 

Bästa affärsidé 

Vinnare, grundstadiet JcR NYT, Nummen Yhtenäiskoulu, Tavastehus 

JcR NYT:s affärsidé skiljer sig från andra genom sin digitala karaktär och affärsmodell. Syftet är att hjälpa företag att marknadsföra och sälja sina produkter genom att skapa QR-koder med tips om hur man använder produkten och ställa QR-koderna bredvid produkten för kundernas bruk. Enligt affärsmodellen betalar det företag som säljer produkterna JcR NYT för produktionen av dessa tips, och tipsen är kostnadsfria för den kund som köper produkten. Vi uppmuntrar JcR NYT:s företagare att vidareutveckla denna fina idé. 

 

Vinnare, andra stadiet och högskolestadiet: Thélins NYT, Ålands yrkesgymnasium, Mariehamn 

Thélins NYT har gjort grundlig research vid utvecklingen av sin affärsidé. De kundorienterade enkäterna om granolasmaker och de imponerande beräkningarna för att stödja prissättningen av produkterna övertygade juryn. Produkten är av hög kvalitet och det finns säkert efterfrågan på den. Kreativiteten flödade också i presentationen av affärsidén. 

 

I denna kategori vill juryn också ge ett hedersomnämnande: Guitar by Axel NYT, Vamia Hansa, Vasa 

Guitar by Axel NYT:s affärsidé bygger på entreprenörens kreativitet, starka yrkeskompetens och passion, vilka företagaren också kan utnyttja i form av affärsverksamhet. Affärsidén är dessutom kundorienterad, då kunden kan beställa instrumentmusik av önskat slag. Företaget har analyserat konkurrenssituationen och tagit hänsyn till den i sin prissättning, och det har dessutom redan fått intäkter.  

 

Bästa marknadsföringshelheten 

Vinnare i den gemensamma tävlingsserien för alla utbildningsstadier: Ainoo NYT, WinNova, Björneborg 

Den vackra grafiken i Ainoo NYT:s presentation var övertygande: bilderna och pastellfärgerna stöder varumärket. Målgruppen var väl genomtänkt och berättande användes på ett trevligt sätt i värdelöftet. Företaget använder många välmotiverade marknadsföringskanaler: det har skapat Instagram-, Tiktok- och Facebook-konton, publicerat inlägg och dessutom använt betald reklam. Företaget har också gjort marknadsföringsplaner för framtiden. 

 

Vi gratulerar alla vinnarna! Vinnarna har kontaktats per e-post, så att de kan lösa in sina priser.  

 

Vi tackar alla NYT-företag för deltagandet i tävlingarna!

Det var ingen lätt uppgift för juryn att fatta beslut eftersom det fanns många bra vinnarkandidater bland tävlingsbidragen.  

Vi uppmuntrar alla deltagande NYT-företag att delta i de regionala Våga vara företagsam-evenemangen och -tävlingarna som kommer att ordnas på våren 2024. Det finns många priser att vinna och de erbjuder också utmärkta möjligheter till nätverksbygge och försäljning.  

Information om Våga vara företagsam-evenemangen och -tävlingarna

Mer information:

Mari Rakkolainen

Mari Rakkolainen

Sakkunnig, ungas företagskunnande

mari.rakkolainen@nuortennyt.fi

040 7326 260