NYT Lärarutbildning – Skolan och samhället möts i företagsamhetsfostran

Tidpunkt: Fre 17.11.2023 kl. 13.30–15.30

Arrangör: Ung företagsamhet och ekonomi NYT

Tema: Företagsamhetsfostran

Nyckelord: Lärarutbildning, Företagsamhetsfostran

Skolan och samhället möts i företagsamhetsfostran – utbildning för lärare 17.11

NYT Lärarutbildning är en nationell och avgiftsfri temautbildning på svenska. Lärarutbildningen ordnas två gånger årligen och erbjuder lärare och övrig undervisningspersonal aktuell och inspirerande information om våra temaområden ekonomi, arbetsliv och företagsamhet. Vi erbjuder inspirerande gästföreläsningar, aktuell diskussion och tips på konkreta sätt att undervisa om våra temaområden.

Ung företagsamhet och ekonomi NYT välkomnar alla till höstens NYT Lärarutbildning på distans, där vi bekantar oss med temat unga och företagsamhet.

Allt fler unga ser företagande som en möjlig framtida karriärväg. Men på vilket sätt kan man uppmuntra elever och studerande att hitta en företagsam attityd och vad kan egentligen klassas som företagsamma färdigheter?

På dessa frågor och många fler svarar vi på i höstens lärarutbildning, där inspirerande talare berättar om sin syn på företagsamhet och skolans roll. Dessutom presenterar vi ungas förhållning till företagande och bekantar oss med undervisningsmaterial som Ung företagsamhet och ekonomi NYT erbjuder.

Eftermiddagens inspirerande talare är Peter Vesterbacka och Camilla Kylander. Säkerställ din plats och anmäl dig nu! Anmälningsblanketten hittas nedan på denna sida.

Anmäl dig här

Talare

Utbildningens program 17.11 kl 13.30–15.30

kl 13.30 Välkommen och presentation av Ung företagsamhet och ekonomi NYT 

kl 13.45 NYT Ungas framtidsrapport 2023 – Vad tycker unga om företagande?

kl 14.00 Peter Vesterbacka – Utbildning är nyckeln till företagsamhet

kl 14.30 Camilla Kylander – Motivation och företagsamma färdigheter

kl 15.00 Paneldiskussion och avslutning

Talare

Camilla Kylander föreläser om motivation, att hitta sin egen väg och om sin egna väg till att bli företagare. Camilla är utbildad jurist men beslöt sig för att bygga en annan arbetslivsväg genom att grunda rekryteringsbolaget Minjon. Camilla är en inspirerande föreläsare som har blicken i framtiden. Camilla är expert på framtidens arbetsliv och hur man hittar sina motivationskällor.

Peter Vesterbacka 

Visionären och entreprenören Peter Vesterbacka föreläser om sin syn på företagsamhet och varför utbildningens roll är så viktig. Peter är känd för sitt arbete med Angry Birds i spelbolaget Rovio, och har efter det arbetat med bland annat undervisningsspel och utbildningsexport.

Anmäl dig här: