Material som kan beställas och laddas ned / Yrkesläroanstalt, Gymnasiet, Högstadiet, åk 7-9

Självstudiematerial för Jobbcoachen

Jobbcoachen har förverkligats tillsammans med UKM, EK och SAK. Den hjälper unga konkret i att söka jobb och utökar kunskaperna om arbetslivet: med hjälp av den kan man bland annat skapa ett färdigt kompetensbaserat CV. Med hjälp av Jobbcoachens utmaningar och uppgifter sparras den unga i att söka jobb och att förbereda sig inför arbetsintervju. Som en viktig del av framtida arbetslivskunskaper kan den unga med hjälp av Jobbcoachen öva på delområden som hör ihop med självkännedom, som att känna igen och sätta ord på sina styrkor och sitt kunnande.

Självstudiematerial för Jobbcoachen

Självstudiematerialet för Jobbcoachen har skapats för att stöda den unga då hen använder Jobbcoachen. Materialet innehåller även de väsentligaste utmaningarna som gäller arbetssökning. Dessutom hjälper materialet den unga att skapa ett CV och i användningen av Jobbcoachens CV-maskin. CV-maskinen skapar ett kompetensbaserat CV för den unga med hjälp av några klick. 

Efter att den unga genomfört självstudiematerialet har hen bättre förutsättningar för arbetssökningen. 

Självstudiematerialet har genomförts som en del av ”Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus” projektet.

Självstudiematerialet för Jobbcoachen inför sommarjobbssökningen

Detta självstudiematerial passar unga som ska söka sommarjobb, deltidsjobb eller praktikplats. Detta självstudiematerial finns även på finska och engelska. 

Jobbcoachen självstudiematerial för att söka sommarjobb 

Självstudiematerialet för Jobbcoachen inför sökning av en långvarigare arbetsplats

Detta självstudiematerial passar unga som har redan lite arbetserfarenhet och som håller på att söka en arbetsplats, till exempel efter utförda studier. Detta självstudiematerial finns även på finska och engelska.

Jobbcoachen självstudiematerial för att söka arbetsplats 

Utgivare/Författare: Ung företagsamhet och ekonomi NYT

Publicerat: 09/2023

Nyckelord: