Tilattava ja ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos, Korkeakoulu, Yläkoulu, 7.–9. luokat

Duunikoutsin itseopiskelumateriaalit

Yhdessä OKM:n, EK:n ja SAK:n kanssa toteutettu Duunikoutsi auttaa nuorta konkreettisesti työnhaussa ja työelämätaitojen kartuttamisessa: sen avulla saa muun muassa tehtyä valmiin osaamispohjaisen CV:n ja sparrausta työnhakuun ja työhaastatteluun Duunikoutsin haasteita ja tehtäviä suorittaen. Tärkeänä osana tulevaisuuden työelämätaitoja Duunikoutsin avulla nuori pystyy harjoittelemaan myös itsetuntemukseen liittyviä osa-alueita, kuten tunnistamaan ja sanoittamaan vahvuuksiaan ja osaamistaan.  

 

Duunikoutsin itseopiskelumateriaali

Duunikoutsin itseopiskelumateriaali on suunnattu nuorelle Duunikoutsi-sovelluksen käytön tueksi ja se sisältää sovelluksen olennaisimmat työnhakuun liittyvät haastetehtävät. Lisäksi materiaali ohjaa nuorta muun muassa CV:n kirjoittamiseen ja Duunikoutsin CV-koneen hyödyntämiseen ansioluettelon tekemisessä. Duunikoutsin CV-kone muodostaa nuorelle automatisoidusti CV:n vain muutamalla klikkauksella.

Suoritettuaan itseopiskelumateriaalin nuorella on paremmat valmiudet työnhakuun.

Itseopiskelumateriaalit on toteutettu osana Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus -hanketta.

 

Duunikoutsin itseopiskelumateriaali kesätöiden hakuun

Tämä itseopiskelumateriaali sopii nuorelle, joka on hakemassa kesätöitä, osa-aikatöitä tai työharjoittelupaikkaa. Tämä itseopiskelumateriaali on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Duunikoutsin itseopiskelumateriaali kesätöiden hakuun
Jobbcoachen självstudiematerial för att söka sommarjobb
Duunikoutsi self study material for summer job search

 

Duunikoutsin itseopiskelumateriaali pidempiaikaisen työpaikan hakuun

Tämä itseopiskelumateriaali sopii nuorelle, joilla on jo jonkin verran työkokemusta ja joka ovat hakemassa työpaikkaa, esimerkiksi opintojen jälkeen. Itseopiskelumateriaali on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Duunikoutsin itseopiskelumateriaali työpaikan hakuun
Jobbcoachen självstudiematerial för att söka arbetsplats
Duunikoutsi self study material for job search

 

Duunikoutsin itseopiskelumateriaali työpaikan hakuun (selkosuomi-versio)

Selkosuomiversio on helpotettu versio Duunikoutsista ja suunnattu nuorille, joilla on haasteita oppimisen kanssa tai vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Duunikoutsin itseopiskelumateriaali selkosuomeksi

 

Duunikoutsin itseopiskelumateriaali työpaikan hakuun (KIELIVERSIOT)

Haluamme, että mahdollisimman moni nuori saa tietoa työelämästä ja oppii hakemaan töitä, jonka vuoksi Duunikoutsi on saatavilla usealla eri kielellä.

Somalin, venäjän ja arabian kieliversiot on toteutettu selkosuomea ja vierasta kieltä yhdistelevällä tavalla, joka tukee suomen kielen oppimista. Näissä versioissa avainsanoja on käännetty eri kielille, mutta muuten sisältö on selkosuomeksi.  Itseopiskelumateriaalit ovat kokonaan käännetty somaliksi, venäjäksi ja arabiaksi, joka helpottaa sovelluksen käyttöä ja tukee aiheiden oppimista.

Duunikoutsin itseopiskelumateriaali arabiaksi
Duunikoutsin itseopiskelumateriaali somaliksi
Duunikoutsin itseopiskelumateriaali venäjäksi

Julkaisija/Tekijä: Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

Julkaistu: 04/2023

Avainsanat: kesätyö, työelämä, työhakemus, ansioluettelo, CV, työhaastattelu, työpäivä, työelämätaidot